Medische hulpmiddelenzorg

5 trends en ontwikkelingen voor zorgprofessionals 

zorgmedewerker kijkt uit raam
5 trends en ontwikkeling voor zorgprofessionals

Welke trends en ontwikkelingen staan dit jaar bij uw organisatie op de agenda?

De zorgsector is continu in beweging. Vandaag staan we stil bij 5 trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg en hoe wij u hierbij als partner in medische hulpmiddelen zorg kunnen ondersteunen.  

1. Digitalisering en e-health 

Toekomstbestendige zorg vraagt om toenemende digitalisering. Ook in medische hulpmiddelen zal dit steeds belangrijker worden. Denk aan het gebruik van apps of wearables. Mediq ondersteunt zorgprofessionals in de digitale transformatie. Zo kunnen behandelaars al eenvoudig digitaal voorschrijven en zorgprofessionals bestellen via Mediq. Maar we werken ook aan slimme zorgoplossingen. Zoals: 
  • het zorgprogramma DiaCare waarmee we mensen met zwangerschapsdiabetes en hun diabetesbehandelaar ondersteunen via een app en een zorgportaal.
  • En WeSense, een kleine slimme sensor die in elk merk incontinentiemateriaal past, zodat de zorgprofessional via een app weet wanneer het incontinentiemateriaal verwisseld moet worden. 
 

2. Toenemende aandacht voor duurzaamheid

Duurzaamheid is steeds belangrijker in de zorgsector. De druk op de gezondheidszorg wordt groter en tegelijkertijd is er de uitdaging om de zorg betaalbaar te houden. De zorgsector heeft een belangrijke rol in het verminderen van de milieu-impact. Maximaal circulaire zorg in 2050 is een uitdaging voor ons allemaal. 

Bij Mediq merken we de groeiende behoefte aan hergebruik van medische hulpmiddelen. Zo voegden we onlangs wasbaar incontinentie ondergoed toe aan ons assortiment. Maar we kijken ook naar eigen duurzamer kunnen. Duurzame stappen zetten in uw assortiment? Onze product specialisten denken graag met u mee over milieuvriendelijkere alternatieven.

3. Passende zorg en blended care

‘Passende zorg vindt digitaal plaats als het kan en fysiek als het moet’ en ‘Passende zorg vergt (digitale en technologische) innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke missie om zorg mensgericht, houdbaar en duurzaam te maken’ zijn enkele zinnen uit het Integraal Zorgakkoord van afgelopen jaar. Kortom: zorgverlening verschuift deels naar de digitale ruimte, denk aan videoconsulten.

We noemen deze mix aan zorg ook wel ‘blended care.’  Deze vorm van zorg kan bijdragen aan meer gepersonaliseerde zorg en zelfmanagement voor de patiënt. Maar kan ook helpen om de werkdruk bij zorgprofessionals te verminderen. Denk aan informatiepagina’s voor mensen met diabetes over het gebruik van glucosesensoren.  Via productinformatie, educatiefilmpjes en video’s worden mensen met diabetes en hun behandelaars geïnformeerd over onder andere de verschillende sensoren en het gebruik hiervan. Goede voorlichting helpt om het maximale uit een behandeling te halen.

4. De verplaatsing van zorg naar de thuissituatie

Zorg in de thuissituatie kan de zorg en ervaring voor patiënten verbeteren en kan helpen om de druk op ziekenhuizen te verminderen. Medische hulpmiddelen en zorgoplossingen spelen een belangrijke rol bij het verplaatsen van zorg naar de thuissituatie. Zo zijn er infuuspompen die gebruikt worden om medicijnen toe te dienen en de behandeling thuis voort te zetten. Daarnaast zijn er medische hulpmiddelen en zorgoplossingen op de markt die helpen om de gezondheid van patiënten te monitoren en te beheren zonder dat ze naar een ziekenhuis hoeven.  

Onze zorgprogramma’s StomaRegie en Infuustherapie thuis verbinden ziekenhuiszorg en zorg aan huis met elkaar. StomaRegie borgt goede zorg voor de stomadrager vanaf de eerste afspraak in het ziekenhuis tot en met het dagelijks leven met een stoma in de thuissituatie.

5. Preventie

Zorgverzekeraars nemen in hun inkoopbeleid steeds meer preventieve zorg op. Het inzetten op preventie draagt bij aan het kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Immers een gezonde leefstijl maakt minder (snel) ziek. Diagnostische apparatuur, zoals bloeddruk- en hartritme-meters zijn belangrijk bij het vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen. Wanneer men vroegtijdig bekend is met bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, kan de specialist daar op inspelen via leefstijlinterventies of medicatie. Hierdoor kan permanente schade voorkomen worden en het zorgtraject van de desbetreffende persoon tot het minimum worden beperkt. 
Mediq, partner van zorgprofessionals

Van ziekenhuizen tot zorginstellingen, apotheken, thuiszorg en eerstelijnspraktijken. We bieden de middelen, kennis en logistieke oplossingen om de druk op zorgprofessionals te verlichten. Zo kunnen zij zich nog meer richten op wat echt belangrijk is: de zorg voor de patiënt.