Drie vragen en antwoorden over een stoma of pouch

stoma en moeder
Dag van de stoma

Een stoma of pouch mag je leven niet ontregelen

7 oktober de internationale 'World Ostomy Awareness Day".  Een dag waarop er aandacht wordt gevraagd voor stomadragers. Het is belangrijk dat er aandacht is voor het dragen van een stoma. Er berusten op het hebben of krijgen van een stoma vaak vooroordelen, meningen en onzekerheden. Maar een stoma hoeft je leven niet te ontregelen. Onze verpleegkundigen beantwoorden drie  vragen over stomazorg. 

Vraag 1: Hoeveel mensen hebben een stoma?

Wereldwijd hebben miljoenen mensen een stoma. In Nederland alleen al dragen ongeveer 40.000 mensen colo-, ileo of urostoma. Een stoma is een kunstmatige opening die een lichaamsholte verbindt met de buitenwereld. Bijvoorbeeld de dikke darm of dunne darm. Elk jaar stijgt het aantal mensen dat een stoma krijgt. De Stomavereniging schat in dat er in Nederland circa 7.000 nieuwe stomadragers per jaar bijkomen. Iemand kan het krijgen door een ziekte of aandoening, zoals bij darmziekten, kanker of andere gezondheidsproblemen.

Vraag 2: Waarom is aandacht vragen voor stomadragers belangrijk?

Aandacht vragen voor stomadragers is enorm belangrijk omdat het stigma en de misvattingen rondom het dragen van een stoma nog steeds bestaan. Mensen met een stoma kunnen soms te maken krijgen met onbegrip en vooroordelen. Zij schamen zich voor hun stoma of zitten met vragen. Maar stoma hoeft je leven niet te ontregelen. Bij Mediq werken we samen met stomadragers, hun zorgprofessionals en omgeving om dat voor elkaar te krijgen. En we delen handige kennis. Zowel voor de stomadrager als de zorgprofessional. Bekijk bijvoorbeeld praktische tips voor het dagelijks leven en een vakantiechecklist of de e-learning stomazorg.

Vraag 3: Welke misvattingen bestaan er over het dragen van een stoma?

Er zijn enkele veelvoorkomende misvattingen over stomazorg. Een van de grootste misvattingen is dat stomadragers beperkt zijn in hun dagelijkse activiteiten. Dat je niet meer kan zwemmen of niet meer alles mag eten bijvoorbeeld. Dat is absoluut niet waar. Met de juiste medische hulpmiddelen en ondersteuning kunnen stomadragers een actief leven leiden. Sporten, reizen en werken zoals iedereen. We vinden het belangrijk dat iedereen, ongeacht een ziekte of aandoening zijn leven kan leiden zoals ze dat voor ogen heeft. We helpen u daar graag bij. Wist u bijvoorbeeld dat onze verpleegkundigen en zorgdeskundigen geregeld de zwemdagen van Stichting Stomaatje begeleiden? Ook werken we geregeld samen met patiëntverenigingen zoals de Stomavereniging.