Tijd voor een andere aanpak van zorg

Marcia Luijendijk, Commercieel Directeur Nederland Mediq
12 september 2023
"Net voor de zomervakantie viel het Kabinet. Wat een periode van rust had moeten zijn, werd voor veel politieke partijen een roerige aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. De vele veranderingen binnen de partijen en het vertrek van prominente politici, hebben vergaande gevolgen voor de politieke partijprogramma’s en zo ook voor ons zorglandschap", zegt Marcia Luijendijk, Algemeen Directeur Mediq Benelux. In deze blog vertelt zij hier meer over.

 

Waar de zomerperiode normaal een periode is om terug te kijken op het eerste deel van het jaar en vooruit te kijken op hetgeen wat er nog aan zit te komen, werd het een tijd waar we politieke partijen konden helpen met het vormgeven van hun politieke agenda’s. Ik kon er niet omheen om ook tijdens de vakantie te schakelen met collega’s over de impact die de verkiezingen met zich meebrengen voor het zorglandschap in Nederland. 

Andere aanpak

Dat de zorg onder druk staat merken we al geruime tijd. Huisartspraktijken kunnen de vraag naar zorg niet aan, wijkverpleegkundigen krijgen steeds complexere zorgvragen, zorginstellingen hebben het financieel zwaar en ziekenhuizen vragen familie en vrienden van de patiënt om meer zorg op zich te nemen. Deze situatie is onhoudbaar en vraagt om een andere aanpak. Dit is waarom we als Mediq samen met de FMed, de Federatie van Medische Technologiebedrijven, drie aanbevelingen hebben meegegeven aan alle politieke partijen.

  1. Zorg naar huis brengen
    Het eerste punt wat we voorgesteld hebben, heeft betrekking op het naar huis brengen van zorg. We geven daarmee gehoor aan de vraag van de (chronische) patiënt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een meerderheid regelmatig benodigde ziekenhuiszorg liever thuis of dicht bij huis ontvangt in plaats van in het ziekenhuis. Een bijkomend voordeel is dat dit de kosten voor ziekenhuiszorg met zo’n 3 miljard euro per jaar verlaagt. Toch zien wij nog steeds dat de huidige financieringsstructuren het lastig maken om dit voor elkaar te krijgen. Het is geen onwil of onkunde, maar het is in de loop der tijd ontstaan. Een oplossing kan zijn om de zorg voor medische hulpmiddelen uit één financieringsstroom te vergoeden. 
  2. Voorkomen van onnodige complexe (medische) trajecten
    Een andere mogelijkheid om de druk op de zorg en de maatschappij te verlichten, is om onnodige complexe medische trajecten te voorkomen. Dit kan eenvoudig door de juiste medische technologie en hulpmiddelen vroegtijdig in te zetten. Denk hierbij aan het direct inzetten en vergoeden van sensortechnologie bij diabetes, incontinentie of luchtwegproblematiek. Wat we op dit moment vaak zien gebeuren is dat er bezuinigd wordt op technologieën. De kosten zouden te hoog zijn, waardoor er eerder gekeken wordt naar goedkopere oplossingen. Wat mij betreft wordt hier onvoldoende gekeken naar de gezondheids- en financiële voordelen op de langere termijn. Ja, de kosten zijn in eerste instantie hoger, maar het voorkomt wel complexe zorgtrajecten die zowel de zorg als de maatschappij veel geld kosten over de jaren heen. Ik vind dan ook dat we mensen te kort doen. Laten we de zorgkosten niet op korte termijn zien, maar juist kijken naar de toegevoegde waarde van zorg over meerdere jaren. 
  3. Zorg verduurzamen
    De derde aanbeveling die we hebben meegegeven aan de politieke partijen zijn volledig gericht op het verduurzamen van de zorgsector. Als toonaangevende speler in de zorgsector streven wij ernaar om een drijvende kracht te zijn achter mensgerichte zorg en ons te richten op duurzame groei en verantwoorde activiteiten. Daarom hebben we de beleidsmakers gevraagd om wet- en regelgeving en vergoedingsmodellen die het bevorderen van verduurzaming in de weg staan aan te passen. 
Verschillende partijen hebben inmiddels hun verkiezingsprogramma's gepresenteerd. Waar de ene partij het belang van de medische hulpmiddelen in de Nederlandse zorg inziet en strijdt voor de best mogelijke zorg dicht bij huis, heeft de ander hier minimale aandacht aan besteed. De komende tijd blijven we het belang dan ook bij de juiste personen onder de aandacht brengen, zodat we in Nederland de beste zorg kunnen blijven leveren en de zorgkosten op langer termijn betaalbaar kunnen houden.