Mediq ondersteunt de politieke verkiezingsagenda vanuit Federatie voor Medische Technologiebedrijven

verpleegkundige scheert client
14 augustus 2023
Op 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Samen met de Federatie voor Medische Technologiebedrijven heeft Mediq het initiatief genomen om de politieke partijen drie aanbevelingen mee te geven voor het opstellen van de zorgparagraaf bij hun verkiezingsprogramma. In dit bericht leest u welke 3 aanbevelingen dit zijn.

De druk op de zorg is nog nooit zo hoog geweest. Huisartspraktijken kunnen de vraag naar zorg niet aan, wijkverpleegkundigen krijgen steeds complexere zorgvragen, de palliatieve zorg is al geruime tijd overbelast en ziekenhuizen vragen familie en vrienden van de patiënt om meer zorg op zich te nemen. Deze situatie is onhoudbaar en vraagt de komende politieke jaren om maatregelen.  

Naast alle belangrijke initiatieven die op dit moment binnen de zorgsector worden ondernomen, zoals het Integraal Zorgakkoord , is het essentieel om te kijken naar de manier waarop medische technologie en hulpmiddelen de druk binnen deze sector kunnen verlichten en betaalbaar houden. Dit kan door in te zetten op:  

1. Zorg liever thuis of dicht bij huis

Volgens het economisch bureau van ING Bank kan bijna de helft van de chronische zorgverlening in 2030 grotendeels buiten het ziekenhuis aangeboden worden. Dit kan de kosten voor ziekenhuiszorg met zo’n 3 miljard euro per jaar verlagen. Verder verlicht het de overbelasting van ziekenhuizen en worden de besmettingsrisico’s beperkt. Bijna 60% van de ondervraagden geeft aan dat zij regelmatig benodigde ziekenhuiszorg liever thuis of dicht bij huis ontvangen. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat er betere afspraken worden gemaakt over het faciliteren en vergoeden van de juiste medische technologie en hulpmiddelen, op de juiste plek. Waarbij er ook afspraken gemaakt moeten worden over de regiefunctie binnen de regioafspraken.  

2. Doelmatige inzet van medische technologie bevorderen

Om de druk op de zorg en de maatschappij (op lange termijn) verder te verlichten, is het belangrijk om de juiste medische technologie en hulpmiddelen vroegtijdig in te zetten. Hierdoor wordt het mogelijk om de kans op complicaties te verkleinen, vervolgzorg te verminderen of te voorkomen, diagnostiek te versnellen, behandeling en ligdagen te verkorten en de zelfredzaamheid van patiënten te vergroten.

Denk hierbij aan het direct inzetten en vergoeden van sensortechnologie bij diabetes, incontinentie of luchtwegproblematiek. Te vaak wordt er bezuinigd op technologieën, omdat de kosten te hoog zouden zijn. Echter, wordt hierbij niet gekeken naar de voordelen op langere termijn. Zowel financieel als het positieve effect op de algehele gezondheid van de patiënt. 

Er moet meer aandacht komen voor het ‘first time right-principe’ waarmee het mogelijk wordt sneller de juiste (technologische) hulpmiddelen in te zetten en te vergoeden. Daarmee kunnen onnodige complexe (medische) trajecten worden voorkomen. 

3. Zorg verduurzamen door brede inzetbaarheid

De zorgsector heeft als doel om mensen beter te maken, ziekte te voorkomen en mensen een goede levenskwaliteit te bieden. Tegelijkertijd is de zorgsector in Nederland verantwoordelijk voor zo’n zeven procent van de CO2-uitstoot en is vier procent van het afval en dertien procent van het grondstoffengebruik afkomstig uit de zorg. 

Wet- en regelgeving en vergoedingsmodellen staan het bevorderen van verduurzaming en tegengaan van verspilling van medische hulpmiddelen in de weg. FMed adviseert om innovaties op het gebied van duurzaamheid te stimuleren en belemmeringen weg te nemen zodat beter op duurzaamheid geanticipeerd kan worden.

Iedere dag rekenen miljoenen patiënten en zorgprofessionals die voor hen zorgen op de levering van de medische hulpmiddelen en innovatieve zorgoplossingen van Mediq . Hiermee ondersteunen we mensen in hun thuissituatie en ontlasten we zorgmedewerkers. Mediq blijft zich inzetten om de zorg betaalbaar te houden en duurzaam effectief te maken. Daarbij heeft de overheid een bepalende rol. We werken graag met samen aan de toekomst van ons zorgstelsel. Zo ook met de Federatie voor Medische Technologiebedrijven.