Onderzoek onder zorgprofessionals naar aandacht

infographic met met professionals
Persbericht

Ruim een derde van zorgprofessionals heeft te weinig aandacht voor patiënt

37 procent van de zorgprofessionals die direct met patiënten werkt, geeft aan onvoldoende aandacht te kunnen geven aan patiënten. Dit terwijl het geven van aandacht van grote invloed is op de gezondheid van een patiënt. Meer personeel, minder administratieve lasten én digitale zorgoplossingen worden benoemd als mogelijke oplossingen. Dit blijkt uit onderzoek van Mediq, leverancier van medische hulpmiddelen en innovatieve zorgoplossingen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 505 zorgprofessionals in Nederland. 

“De impact van aandacht op zowel het mentale als de fysieke gezondheid van de patiënt én zorgprofessional is opmerkelijk”, Stefan van der Stigchel, Hoogleraar Cognitieve Psychologie verbonden aan de Universiteit van Utrecht én expert op het gebied van aandacht. “Uit onderzoek weten we dat aandacht het herstel van de patiënt versnelt, klachten vermindert en meer zelfvertrouwen geeft. Daarnaast blijkt dat als zorgverleners consequent medeleven tonen, patiënten meer vertrouwen wat de professional zegt. Aandacht doet veel meer dan je misschien zou denken.”

Mogelijke oplossingen

Op de vraag of de hoeveelheid aandacht aan de patiënt het afgelopen jaar is veranderd, geeft ruim 30 procent van de zorgprofessionals aan dat dit het laatste jaar is verslechterd. Voor ruim 60 procent is dit hetzelfde gebleven. Uit het onderzoek kwamen ook enkele oplossingen. Zo geeft 68 procent van de zorgprofessionals aan dat meer personeel en minder administratieve lasten belangrijke oplossingen zijn voor het probleem. Daarnaast geeft twintig procent van hen aan dat digitalisering een oplossing kan zijn om uiteindelijk meer aandacht te kunnen geven aan de patiënt. Zo geven de zorgprofessionals die zijn ondervraagd aan dat technologie in de zorg op de volgende punten kan bijdragen:
  • Meer zelfregie bij patiënt
  • Aan preventieve zorg
  • Ondersteunen in chronische zorg
  • Betere kwaliteit van de zorg
  • Betere toegankelijkheid van de zorg 
(Tekst gaat verder onder de infographic)

Multidisciplinaire samenwerking

Arjen Linders, Algemeen Directeur Mediq Benelux: “Naast technologie zie je ook dat multidisciplinaire samenwerkingen in de regio én het verplaatsen van zorg naar huis oplossingen kunnen zijn om de werkdruk in de zorg te verminderen. Zo houden zorgprofessionals meer tijd over voor de patiënt.” Aan de ene kant heeft deze zorg als doel de zorgprofessionals te ontlasten en aan de andere kant om de patiënt meer regie te geven over zijn leven. “Thuis kan veel zorg geregeld worden”, aldus Linders.  
Aandacht doet wat met je 

Zorg verlenen begint met aandacht. Aandacht voor de mens achter de patiënt of collega. Maar tegenwoordig lijkt het alsof er alleen aandacht kan zijn als er tijd over is. De impact van aandacht is opmerkelijk. Het versnelt herstel. Vermindert klachten. Vergroot weerstand. Houdt scherp. Geeft rust. En maakt sterker. Aandacht doet meer dan we denken. Of je het nou geeft of ontvangt, aandacht maakt ons meer mens. Daarom doen wij alles voor meer aandacht in de zorg. 

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd door Direct Research gedurende de periode van 22 tot en met 28 februari 2023.  Het veldwerk is uitgezet in het ME Research panel en bij externe partners (beide ISO-gecertificeerd). De onderzoeksdoelgroep bestaat uit zorgprofessionals. In totaal zijn er n=698 respondenten gestart met het invullen van de vragenlijst en hebben uiteindelijk n=505 zorgprofessionals deelgenomen aan het onderzoek. Deze netto steekproefomvang is voldoende groot om betrouwbare uitspraken te doen over de onderzoeksdoelgroep.
Vragen over het onderzoek? Neem contact op met onze woordvoerder Andreas Tober, andreas.tober@mediq.com