6 vragen aan onze expert over spoedkatheters

huisarts achter bureau

Aanvragen van (spoed)katheters in de eerstelijnszorg; hoe werkt het? 

Via verschillende kanalen blijkt dat er onduidelijkheden zijn over het leveren van (acute) katheters, het bestelproces en de vergoedingen daarvan binnen de eerstelijnszorg. Er is veel aandacht voor in de media en enkele zorgverzekeraars bieden handvatten door het verspreiden van informatie en besteloverzichten. Maar hoe is de zorg rondom (spoed)katheters precies geregeld in de eerstelijnszorg? Onze expert op het gebied van zorgverzekeringen Susanne van Tiggelen neemt u mee.

Worden katheters vergoed?

Ja, katheters worden vergoed via de Wet Regeling Hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen vallen binnen het basispakket. Er moet een indicatie gesteld worden door een medisch behandelaar. Deze schrijft een verantwoording en hierna kunnen de materialen besteld worden bij een leverancier van hulpmiddelen. Bij voorkeur wordt het PES+ formulier gebruikt uit de Module Continentiezorg om de verantwoording uit te schrijven.

Hoe werkt de vergoeding bij plaatsing in acute gevallen?

In spoedgevallen valt de katheter niet onder de Regeling Zorgverzekering Hulpmiddelenzorg (hoofdstuk 1.4). Gelukkig kan in de meeste gevallen het gebruik van een katheter worden gepland. In dat geval kunnen de hulpmiddelen besteld worden via de hulpmiddelenleverancier op naam van de patiënt. Bij acute situaties in de eerstelijnszorg is de huisarts vaak degene die opgeroepen wordt en naar de patiënt gaat om een katheter te plaatsen. Hiervoor heeft de huisarts altijd een kleine voorraad aan kathetermateriaal in zijn praktijk beschikbaar. Na het consult en de inzet van de spoedkatheter kan de huisarts het consult en het gebruikte materiaal declareren onder prestatiecode 12906. Ook als er iets misgaat bij het plaatsen van de katheter en er moet nog een katheter ingezet worden, kan deze ook worden ingediend bij de preferente zorgverzekeraar. De huisarts moet zelf de declaratie verzorgen.

Wat als de spoedkatheter toch langer nodig is?

Indien de katheter blijft zitten gaat de vergoeding van de hulpmiddelen die verder nodig zijn weer op de gebruikelijke wijze, via de zorgverzekeringswet, via de leverancier van hulpmiddelen, op naam van de patiënt. Ook de volgende katheterwisseling zal dan een geplande wisseling zijn, waarbij de hulpmiddelen op naam van de patiënt tijdig kunnen worden besteld.

Hoe werkt het als de patiënt langer gebruik maakt van een katheter?

Wanneer een patiënt niet alleen acuut, maar ook daarna nog een katheter nodig heeft dan kunnen de materialen, op naam van de patiënt bij de hulpmiddelenleverancier besteld worden. Deze situatie kan zich ook voordoen in de terminale of de palliatieve fase. Mediq heeft voor 2023 contracten met alle zorgverzekeraars op dit gebied, waardoor het declareren van de zorg door Mediq geregeld wordt.  

Hoe wordt zorg vergoed als de patiënt langer gebruik maakt van een katheter?

Om de materialen vergoed te krijgen is het gebruik van het PES+ formulier een voorwaarde. Ook kan de huisarts ervoor kiezen een recept te schrijven met de indicatiecode (B1 a/b/c) voor chronisch gebruik. Deze code is voortgekomen uit “het Roer moet Om”, een initiatief om de administratielast bij de huisarts te verminderen. Indien gebruik wordt gemaakt van de B1-code moet er informatie meegegeven worden over de indicatie, het af te leveren middel (zo generiek mogelijk) en de hoeveelheid (waaruit de geschatte behandelduur blijkt). Dit formulier moet gestuurd worden aan de gekozen leverancier. De leverancier zal de hulpmiddelen vervolgens in overleg met de patiënt bezorgen op het gewenste adres.

Wat te doen als de patiënt merkt dat hij geen katheters meer heeft?

Als de patiënt voor langere tijd katheters gebruikt, maar ze toch ineens op zijn, kan er gebruik gemaakt worden van de spoedservice van een hulpmiddelen leverancier. Volgens de afspraak met de zorgverzekeraar kunnen de benodigde hulpmiddelen binnen 4 uur bij de patiënt thuis afgeleverd worden. Deze spoedlevering wordt vergoed via de zorgverzekeringswet. De hulpmiddelenleverancier regelt de declaratie.

Heeft u vragen over het op voorraad nemen, bestellen of declareren van (spoed)katheters? Neem contact op met uw accountmanager.