Het belang van Zorghulpmiddelen in de Eerstelijnszorg

26 mei 2023

Susanne van Tiggelen over het belang van medische hulpmiddelen

De druk op de eerste lijn is nog nooit zo hoog geweest. Huisartspraktijken kunnen de vraag naar zorg niet aan, wijkverpleegkundigen krijgen steeds complexere zorgvragen en de palliatieve zorg is al geruime tijd overbelast. Medische hulpmiddelen en innovatieve zorgoplossingen zijn essentieel om de druk op de zorg te verlichten, de kosten te drukken en de juiste zorg aan huis te blijven bieden. In dit blog leest u over het belang van medische hulpmiddelen in de eerstelijns zorg. 

 

Druk verlagen op lange termijn

De druk op de eerste lijn is nog nooit zo hoog geweest. Huisartspraktijken kunnen de vraag naar zorg niet aan, wijkverpleegkundigen krijgen steeds complexere zorgvragen en de palliatieve zorg is al geruime tijd overbelast. Om de druk op de zorg en de maatschappij (op lange termijn) te verlichten is het belangrijk om de juiste medische hulpmiddelen in te zetten. Want door de juiste hulpmiddelen in een vroeg stadium in te zetten, kan er veel druk op de zorg worden voorkomen. Denk hierbij onder andere aan:

  • De juiste sensortechnologie bij mensen met diabetes; door de juiste sensortechnologie in te zetten, kunnen mensen met diabetes vaak zonder veel moeite de regie weer over hun leven krijgen en kunnen complicaties, zoals nierfalen en diabetische voet, veelal voorkomen worden. Aandoeningen die flinke negatieve impact op de kwaliteit van leven kunnen hebben en zowel de zorg als de maatschappij veel geld kunnen kosten. Deze complicaties leiden tot extra inspanning van zorgprofessionals en hebben helaas vaak tot gevolg  dat deze patiënten minder goed kunnen deelnemen aan de maatschappij.
  • Het bieden van het juiste continentiemateriaal; mensen met bijvoorbeeld een dwarslaesie kunnen met de juiste continentiematerialen vaak weer heel goed deelnemen aan het maatschappelijke en sociale leven. Zonder de juiste materialen zullen deze mensen aan huis gekluisterd zijn en is deelnemen aan de maatschappij in veel gevallen onmogelijk.
  • Het bieden van de infuustherapie bij palliatieve sedatie in de terminale fase: Ieder mens wil zonder pijn de laatste fase van het leven ingaan en het liefst in een vertrouwde omgeving. Door het bieden van de juiste behandeling met de juiste hulpmiddelen in bijvoorbeeld het eigen huis, kunnen mensen thuis deze laatste fase van het leven doorbrengen.

Naar de achtergrond verschuiven

Ik vind het goed dat we de zorg over domeinen heen bekijken, maar opmerkelijk dat de inzet en het financieren van medische hulpmiddelen op productniveau blijven aanpakken. Er wordt onvoldoende gekeken naar de opbrengsten die de juiste zorghulpmiddelen op langer termijn bieden. We zien daarbij dat het beschikbare hulpmiddelenbudget onvoldoende meegroeit met de toename van het aantal (chronische) gebruikers. Door het budget op hulpmiddelen als losse kostenpost te zien en onvoldoende rekening te houden met de gevolgen van de inflatie, komt de continuïteit van beschikbaarheid van medische hulpmiddelen in gevaar. Wellicht is het onbekendheid met hulpmiddelenzorg. In de media wordt vooral gesproken over hulpmiddelen in relatie tot spoedzorg. Hierdoor dreigt de aandacht van hulpmiddelen voor mensen met een chronische ziekte, hulpmiddelen in de palliatieve fase en hulpmiddelen die ingezet worden bij ondersteuning bij zelfmonitoring, naar de achtergrond te schuiven.

Meepraten en oplossingen vinden

Medische hulpmiddelen zijn geen gadgets, maar zijn essentiële oplossingen om mensen te helpen. Door de juiste inzet van hulpmiddelen wordt de zelfredzaamheid en het welzijn van de patiënt verbeterd en de hulp van mantelzorgers ondersteund. Een aanbieder van medische hulpmiddelen biedt deskundigheid, specialisatie, dag én nacht bereikbaarheid, een breed en diep assortiment en moderne zorgconcepten waarbij gebruik gemaakt wordt van innovatieve technologische zorgoplossingen. Alleen door samen in de keten (vooral ook in de 0e en 1e lijn) de juiste keuzes te maken en samen door de keten heen te werken, kunnen we de zorg verbeteren, de regeldruk verlichten en de patiënten de juiste zorg te bieden. Wij willen een plek aan tafel en onze bijdrage leveren in de klus die we met elkaar moeten klaren.

Door: Susanne van Tiggelen, General Lead Public Affairs & Health Care Insurers bij Mediq

Susanne van Tiggelen, is expert op het gebied van zorgverzekeringen. Eerder schreef ze: