Mediq zet in op het versterken van het zorgstelsel en het minimaliseren van de ecologische impact

girl with diabetes hiking in mountains with embrace
10 mei 2023
Vandaag publiceren we de rapportage Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van 2022. Deze rapportage vat de sociaal maatschappelijke activiteiten en de impact daarvan samen. Ook dit jaar pakt Mediq haar sociale verantwoordelijkheid. De focus ligt op het versterken van het zorgstelsel, het welzijn van de patiënt én op het minimaliseren van de ecologische impact.

Benieuwd naar het volledige MVO-rapport van 2022? Lees het hier.

Thomas Hinnerskov, CEO van Mediq: “Het jaar 2022 was er een met uitdagingen. Niet alleen voor Mediq, maar voor de gehele samenleving. We kwamen net uit een pandemie en de zorgsector was daar nog van aan het bijkomen. Toch kijk ik terug op een bijzonder en succesvol jaar. We hebben mooie vervolgstappen gezet op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren positief kunnen bijdragen aan de gezondheidszorg, de samenleving en het milieu.”

Impactmetingen

Mediq is zich als leverancier van medische hulpmiddelen en innovatieve zorgoplossingen altijd bewust geweest van haar maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid. Om dit beter te monitoren, zijn we in 2022 begonnen met het meten van onze ecologische en sociale impact. Dit hebben wij gedaan binnen de gebieden waar we volgens ons de grootste impact kunnen maken, namelijk op het gebied van:

 • Afval;
 • Verpakkingsmateriaal;
 • Transport;
 • Energieverbruik;
 • Betrokkenheid van medewerkers;
 • Welzijn van medewerkers;
 • Genderdiversiteit.

Verantwoord inkopen

Wij beseffen dat onze activiteiten en aankoopbesluiten van invloed zijn op de sociale, ecologische en economische omstandigheden in onze branche, in de landen waar we actief zijn en in de rest van de wereld. We willen waarborgen dat onze duurzame inkoopactiviteiten voldoen aan wereldwijde normen. Daarom verwachten we van onze leveranciers dat ze voldoen aan specifieke eisen wat betreft:

 • Arbeid;
 • Mensenrechten;
 • Ethiek;
 • Milieu;
 • Veiligheid en gezondheid;
 • Privacy en beveiliging.

Deze hebben we vastgelegd in de Gedragscode voor leveranciers.

Diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie

Bij Mediq geloven we dat luisteren naar onze mensen en klanten ons uniek maakt en ons in het hart van de gezondheidszorg plaatst. Als we met ons hart luisteren, kunnen we meer horen. In de betrokkenheidsenquête geven de meeste van onze mensen aan dat diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) op alle niveaus worden aangemoedigd en mensen met alle achtergronden succesvol kunnen zijn bij Mediq.

Via deze strategie zullen we prioriteit geven aan het verminderen van onze ecologische impact, het koesteren van een diverse en inclusieve werkplek en het bevorderen van ethisch bestuur. Uit het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek blijkt dat mensen trots zijn om bij Mediq te werken, dat er een veilige werkomgeving is en onze teams dynamisch, coöperatief en klantgericht zijn. Tegelijkertijd geven onze mensen aan dat sommige van onze werkprocessen niet optimaal georganiseerd zijn. Daar gaan we in 2023 volle aandacht aan geven.

Toekomstplannen

Ook in 2023 blijven we inzetten op het verbeteren van de keten rondom de toeleveranciers. Verder gaan we aan het werk met ons DE&I-programma door bewustzijn te creëren voor het onderwerp, onze verhalen te delen en diversiteit te stimuleren. Daarnaast willen wij onze MVO-aanpak opnieuw definiëren en vormgeven met de nieuwe ecologische, sociale en governance (ESG) strategie. Dit alles zorgt ervoor dat we bijdragen aan een betere en milieuvriendelijke wereld.

Benieuwd naar het volledige MVO-rapport van 2022?