Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat verder dan energie besparen 

Renee Schluter, Esg manager vriendelijk lachen
Expertinterview met Renée Schluter, ESG manager bij Mediq

MVO: wat is het en hoe belangrijk is het voor de zorgsector?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een manier van ondernemen waarbij verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de maatschappelijke effecten van de organisatie, zowel op het gebied van milieu als sociaal. Wat betekent dit voor de zorgsector? We vroegen het aan Renée Schluter, Environmental, Social and Governance (ESG) Manager bij Mediq. 

“Er zijn veel verschillende aspecten gerelateerd aan MVO”, zegt Renée Schluter, Environmental Social Governance Manager bij Mediq. Sommige organisaties kiezen ervoor om zich te concentreren op het milieu, bijvoorbeeld door te investeren in duurzame energie of door producten te maken van gerecyclede materialen. Andere bedrijven kiezen ervoor om zich te concentreren op de samenleving, bijvoorbeeld het versterken van het zorgsysteem en het verhogen van de zelfredzaamheid van patiënten en cliënten.  

“Bij het woord duurzaamheid of de term MVO, wordt al snel gedacht aan groene initiatieven. Dit is zeker een belangrijk onderdeel, maar het sociale aspect aan duurzaamheid is minstens zo belangrijk en mag niet uit het oog verloren worden. Bij Mediq kijken wij daarom in de breedste zin van het woord naar dit onderwerp. Ik vertel hieronder hoe wij als zorgaanbieder de sociale kant van MVO aanpakken aan de hand van enkele voorbeelden”, aldus Schluter. 

Druk op de zorg verlichten 

De druk op de eerstelijnszorg is nog nooit zo hoog geweest. Huisartspraktijken kunnen de vraag naar zorg niet aan, wijkverpleegkundigen krijgen steeds complexere zorgvragen en de palliatieve zorg is al geruime tijd overbelast. Om de druk op de zorg en de maatschappij (op lange termijn) te verlichten is het belangrijk om de juiste medische hulpmiddelen in te zetten. Want door de juiste hulpmiddelen in een vroeg stadium in te zetten, kan er veel druk op de zorg worden voorkomen. “Dit is voor Mediq een belangrijke vorm van sociale duurzaamheid,” zegt Schluter. “Door in het begin van een ziekte of aandoening de juiste zorghulpmiddelen in te zetten, kunnen we in veel gevallen zwaardere en complexere zorg voorkomen. In de eerste plaats is dit natuurlijk fijner voor de patiënt, maar vergeet ook niet dat dit uiteindelijk beter is voor het milieu omdat onnodig hulpmiddelengebruik wordt voorkomen.” 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van de juiste sensortechnologie bij mensen met diabetes. Door het juiste hulpmiddel in te zetten, kunnen mensen met diabetes vaak zonder veel moeite de regie weer over hun leven krijgen en kunnen complicaties, zoals nierfalen en een diabetische voet, worden voorkomen.  

Zorgsysteem versterken en zelfredzaamheid vergroten 

MVO houdt ook in dat er wordt gehandeld in het voordeel van de zorgprofessional of de patiënt. We bieden daarom diverse zorgprogramma’s aan om de zelfredzaamheid en therapietrouw van patiënten en cliënten te verhogen. En tegelijkertijd verminderen  we hiermee de werkdruk voor de zorgprofessional. Zo hebben we bijvoorbeeld het online platform Pien ontwikkeld. Dit platform helpt bij alledaagse vragen over incontinentie. Thuis en onderweg, 24 uur per dag. Pien laat via handige instructiefilmpjes zien hoe je continentiemateriaal gebruikt en Pien geeft tips voor het dagelijks leven.  

Ook dragen wij bij Mediq bij aan de zelfredzaamheid en het welzijn van kinderen met diabetes type 1. Mediq heeft, samen met het initiatiefteam en kinderen met diabetes, bijgedragen aan de ontwikkeling van het spel ‘Hyper Control’. In de online escaperoom ‘Hyper Control’ spelen kinderen de rol van een basisschoolleerling met diabetes type 1 die een dagje naar een pretpark gaat. Zo kunnen kinderen met diabetes op een speelse wijze hun klasgenoten, vrienden en familie leren waar zij mee te maken hebben. 

Bekijk het interview

Accepteer alstublieft marketing cookies om de video af te spelen.
Accepteer alstublieft 
             marketing cookies om de video af te spelen.

Samenwerking met leveranciers 

Een leverancier van zorghulpmiddelen kan ervoor zorgen dat haar eigen leveranciers ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de leveranciers zich houden aan internationale arbeidsnormen, dat ze geen kinderarbeid toestaan en dat ze milieuvriendelijke productiemethoden gebruiken. “Dit is waarom we als Mediq een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid hebben opgesteld”, zegt Schluter. De vereisten van een verantwoord inkoopprogramma zijn opgenomen in onze Gedragscode voor leveranciers. Van onze leveranciers wordt verwacht dat zij deze Gedragscode naleven als onderdeel van de overeenkomst tussen Mediq en de leverancier. Met de Gedragscode voor leveranciers verwachten we van onze leveranciers dat ze voldoen aan specifieke vereisten met betrekking tot onder meer: arbeidsrechten, mensenrechten, ethiek, milieu, gezondheid en veiligheid, en privacy en beveiliging. Al deze vereisten zijn gebaseerd op de richtlijnen van de mensenrechtenverklaring van de Verenigde Naties en de ILO-conventies. Samen met een gespecialiseerde derde partij controleren we ook of onze leveranciers zich hieraan houden. 

Stichting Met je hart 

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. Met de meesten van hen gaat het fysiek gelukkig goed. Maar gezond zijn, betekent niet altijd dat je je ook goed voelt. Meer dan de helft van deze ouderen ervaart gevoelens van eenzaamheid. Iedereen kan helpen om hier iets aan te doen. Mediq doet dit in samenwerking met stichting Met je hart. Mediq is sponsorpartner van stichting ‘Met je hart’. We ondersteunen niet alleen met een sponsorbedrag, maar onze medewerkers zetten zich ook persoonlijk in voor activiteiten van de stichting. Zij organiseren waardevolle terugkerende ontmoetingen voor kwetsbare, eenzame ouderen en inspireren ook anderen om in actie te komen om eenzaamheid tegen te gaan. “Deze activiteit gaat verder dan ons ondernemerschap, namelijk iets teruggeven aan de maatschappij”, zegt Schluter. 

Kortom, MVO is een manier van ondernemen die zowel voor een bedrijf als voor de samenleving voordelen kan opleveren. Door ons dagelijks met MVO bezig te houden, en dit steeds verder te integreren in alles wat wij doen, kunnen we de zorg betaalbaar houden, zorgprofessionals helpen om de juiste zorg te leveren en mensen met een ziekte of aandoening helpen om zo veel mogelijk uit het leven te halen. 
Meer informatie over Mediq en MVO

Bij Mediq voelen wij een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid om de gezondheidszorg te verbeteren. Benieuwd naar meer informatie over onze activiteiten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?