Wondzorg: "De zorgverzekeraars vergeten het stimuleren van samenwerkingen weleens"

Wondverpleegkundige verbindt de wond van een mannelijke patiënt op bed
07 februari 2023
Een groep van vijftig wijkverpleegkundigen en zorgaanbieders trok dit weekend in De Telegraaf aan de zogeheten bel. Kwetsbare ouderen en hulpbehoevenden krijgen geen of onvoldoende thuiszorg. Zorgverzekeraars zouden de hand op de knip houden en de communicatie met verzekeraars verloopt stroef. Wat is er nodig om dit te verbeteren op het gebied van wondzorg?

Onder de wijkverpleging valt het verzorgen en verplegen aan huis. Het bieden van (complexe) wondzorg valt hier ook binnen. We spreken van een complexe wond als deze langer dan 2 tot 3 weken open blijft, of als er sprake is van een verstoorde genezingstendens.  

“Door regionale, multidisciplinaire samenwerkingen is het mogelijk om wonden tot zes weken sneller te laten genezen, maar ook wij zien dat we hier tegen de grenzen van de zorg aanlopen en er niet goed gecommuniceerd wordt tussen de verschillende partijen”, zo vertelt Susanne van Tiggelen van Mediq.  

Langer thuis wonen

Omdat meer mensen, ook met medische klachten, langer zelfstandig thuis blijven wonen, is het cruciaal dat ze kunnen terugvallen op wijkverpleging. Want:

  • Zo’n 585.000 mensen ontvangen zorg van de wijkverpleging. Gemiddeld zijn ze 75 jaar en meer dan de helft woont alleen.
  • Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), toezichthouder in de zorg, blijkt dat de zorgkosten per cliënt al enkele jaren dalen.
  • We hebben met zijn allen te maken met hogere personeelskosten, grondstofprijzen en energieprijzen, maar toch daalt het budget voor de thuiszorg, waar wijkverpleging onder valt, al jaren. Ook de druk op de zorg en de complexiteit van de zorg hebben een grote impact.

De complexiteit zit niet alleen in de zorg zelf

Steeds vaker moeten er zorgcontracten worden gesloten over meerdere domeinen heen, waarbij er meerjarenafspraken gemaakt moeten worden. Daar komen ingewikkelde processen bij kijken. De juiste informatie moet dan ook ingewonnen worden bij de inhoudelijk experts, zoals wondconsulenten en verpleegkundig specialist.  

Ook regionale samenwerking tussen wijkverpleging, gemeente en huisartsen moeten meer en meer aangemoedigd worden. Maar stimuleren van samenwerkingen of het betrekken van een expert vergeten zorgverzekeraars vaak. Daardoor is de communicatie onvoldoende verloopt het vaak stroef.” aldus van Tiggelen.  

Dezelfde taal spreken

Om als zorgverzekeraar en zorgaanbieder kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven bieden, moeten beide partijen wel dezelfde taal spreken. Door de verschillende manieren en wensen van het aanleveren van data en facturering ontstaat er ruis en blijft de administratielast hoog voor de wijkverpleging, wondconsulenten en verpleegkundig specialist. Iets wat al jaren speelt, maar elke keer weer terugkomt.” 

“De rol van de zorgverzekeraars kan hier een oplossing in zijn”, stelt Susanne van Tiggelen van Mediq aan de orde. “Het zou toch mooi zijn als we samen afspreken hoe we bepaalde managementdata aanleveren om beter inzicht te verkrijgen in de aard, de behandeling en het verloop van verleende complexe wondzorg. Ook de financiële afspraken moeten makkelijker worden. De hulpmiddelen en de zorg worden door zorgverzekeraars uit financieringsschotten vergoed, vergelijkbaar met verschillende budgetten.  

Minder administratie meer tijd voor de patiënt 

Het probleem is dat budgetten van bijvoorbeeld de tweedelijns zorg niet overgeheveld kunnen worden naar de eerstelijns zorg en vice versa. Ook niet als de zorg daar bewezen beter georganiseerd kan worden. Het zou beter zijn als bijvoorbeeld complexe wondzorg integraal bekeken wordt over zorgaanbieders en financieringsschotten heen. Wanneer we dit beter op elkaar afstemmen, worden de contracten eenvoudiger, is de vergoedingsprocedure makkelijker en zijn we minder tijd kwijt aan administratieve zaken. Zo houdt de zorgspecialist meer tijd over voor de patiënt.  

Ga in gesprek

Zorg moet voor iedere burger toegankelijk en betaalbaar blijven, zonder verlies van kwaliteit. Daar zijn alle belanghebbenden in het zorglandschap het over eens, maar het zorglandschap wordt steeds complexer. We moeten beter met elkaar gaan communiceren en allemaal dezelfde taal gaan spreken, anders houden we het niet vol en komen we niet tot oplossingen. Zorgverzekeraars laten we binnen de keten met elkaar in gesprek gaan om eenduidige afspraken te maken. De beste zorg moet vergoed worden, ongeacht in welke financieringsschot het valt. Een integrale aanpak, met aandacht voor zorg en hulpmiddelen, daar gaan we voor.

 

i Susanne van Tiggelen, is expert op het gebied van zorgverzekeringen. Eerder schreef ze: