Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Mediq onderschrijft en voldoet aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. De Gedragscode heeft tot doel dat de patiënt erop kan vertrouwen dat de beslissingen die zijn of haar behandelaar neemt met betrekking tot hulpmiddelen alleen op zorginhoudelijke en integere gronden worden genomen.