De uitdagingen van de zorgsector: hoe Mediq hierop inspeelt

28 maart 2023
De zorgsector kampt met verschillende uitdagingen. Eén daarvan is het tekort aan sommige medische hulpmiddelen. Wat merkt Mediq hiervan en wat doen we om oplossingen te bieden, zodat we ervoor kunnen blijven zorgen dat u als zorgprofessional de beste zorg kan blijven leveren aan de patiënt of cliënt?

Arjen Linders, algemeen directeur Mediq Benelux 

Eerder dit jaar sprak ik al over de stijgende prijzen, het tekort aan grondstoffen en de krapte op de arbeidsmarkt. De ergste druk lijkt gelukkig van de ketel, maar deze – deels internationale oorzaken - hebben er wel toe geleid dat de zorgbranche op sommige gebieden te maken heeft met tekorten en prijsstijgingen. Bij Mediq hebben we een hoge leveringsbetrouwbaarheid, maar ook wij hebben met de uitdagingen in de branche te maken en werken elke dag weer hard om hier oplossingen voor te bieden. 

Uitdagingen in de markt 

Voordat ik de oplossingen wil bespreken, is het denk ik goed om allereerst dieper in te gaan op de oorzaken. Allereerst is het belangrijk om te benoemen dat de productie- en toeleveringsketens van medische hulpmiddelen mondiaal met elkaar zijn verweven. Eén kink in de kabel bij bijvoorbeeld een toeleverancier kan ervoor zorgen dat er verderop in de keten problemen ontstaan, waardoor de levering tot stilstand komt. 

Daarnaast zie je dat de kosten zijn gestegen voor sommige medische hulpmiddelen door prijsstijgingen van onder andere grondstoffen en arbeid. Deze kosten kunnen niet altijd doorberekend worden in verband met lopende contractafspraken met andere leveranciers in de keten, zorgverzekeraars of de wet- en regelgeving die in Nederland en Europa geldt. Dit leidt er in sommige gevallen zelfs toe dat leveranciers stoppen met specifieke producten of productonderdelen. Voor Mediq is de enige oplossing dan op zoek te gaan naar een alternatief om zo de leveringszekerheid te kunnen waarborgen. 

Een ander aspect waar de producenten van zorghulpmiddelen al geruime tijd mee te maken hebben, is de nieuwe EU-regelgeving voor medische hulpmiddelen. De Medical Device Regulation (MDR) en de In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation (IVDR). Deze regelgeving stelt strengere eisen aan de veiligheid en effectiviteit van medische hulpmiddelen. Er zijn zelfs signalen van fabrikanten die zich terugtrekken, omdat de wet- en regelgeving complexer is geworden en omdat de doorlooptijd van certificering meer tijd en geld vergt.

De rol van Mediq 

Er spelen dus verschillende zaken in de branche en er is niet één oorzaak aan te wijzen voor de uitdagingen. We moeten daarom meerdere oplossingen bieden in nauwe samenwerking met nationale en internationale betrokken partijen, zodat we ondanks de uitdagingen de juiste zorg kunnen blijven leveren. Dat is ook waar we ons elke dag met man en macht weer voor inzetten. Zo focussen we ons onder andere op:

  • Het uitbreiden van ons assortiment. Zodat we goede alternatieven kunnen bieden als er een medisch hulpmiddel niet leverbaar is. Met meer dan 20.000 artikelen in ons assortiment proberen we ervoor te zorgen dat er bijna altijd een alternatief te vinden is.
  • Het verhogen van onze voorraden. We houden een hogere buffervoorraad aan, waardoor we ook bij leveringsproblemen van onze toeleverancier, langer kunnen blijven uitleveren en op zoek kunnen gaan naar mogelijke alternatieven.
  • Het uitbreiden van onze toeleveranciers. We zitten in meer dan 13 landen. De internationale voordelen kunnen we inzetten om de juiste toeleveranciers aan ons binden.
  • Het verbeteren van de communicatie naar u als zorgprofessional. Want door op tijd aan te geven dat hulpmiddelen tijdelijk niet leverbaar zijn en daarnaast het juiste alternatief aan te bieden, kunnen we de beste zorg blijven leveren. Daar zijn we ons bewust van en zullen hier de komende tijd op focussen.  

We zetten ons bij Mediq dagelijks in om de beste zorg te leveren aan de 2,5 miljoen Nederlanders die afhankelijk zijn van medische hulpmiddelen. Thuis, in een zorginstelling en in het ziekenhuis. Met een afgewogen productassortiment, bestelgemak en uitgekiende logistiek. Dat is waar wij aan werken, samen met u als zorgprofessionals.