Functies van de huid

De menselijke huid vervult een aantal belangrijke taken:

Barrièrefunctie
De huid vormt een barrière tegen bedreigingen van buitenaf zoals:
•    mechanische invloeden (wrijving, druk)
•    chemische invloeden (water, zuren, basen)
•    micro-organismen (transpiratievocht en bacteriën vormen de zuurgraad van de huid welke een beschermende factor is tegen micro-organismen)

Temperatuurregeling

Middels doorbloeding en transpiratie wordt de lichaamstemperatuur geregeld. Bij de
verdamping van transpiratievocht wordt warmte aan het lichaam onttrokken.

Uitscheiding
Transpiratievocht bestaat uit water met diverse zouten en afbraakproducten.

Zintuiglijke functies
In de huid bevinden zich zenuwuiteinden welke receptoren bevatten voor het registreren van
temperatuur (koude/warmte) of mechanische prikkels (druk-, tast-, en pijnzin).

Vitamineproductie
Onder invloed van de zon speelt de huid een rol bij de productie van vitamine D.

Immuunapparaat
De huid vormt tevens een belangrijk deel van de lichamelijke afweer.

Bij de keuze van wondverband spelen deze belangrijke beschermende en regulerende eigenschappen die de huid bezit, een grote rol. Bij het ontbreken van de huid (= wond) zouden deze eigenschappen moeten worden overgenomen door een ‘huidvervangend’ wondverband.