Goede stomazorg en controle gedurende het leven met een stoma

  • Vergroot zelfredzaamheid patiënt

  • Minder complicaties door monitoring op afstand

  • Minder ad hoc polibezoeken

  • Tijdsbesparing stomaverpleegkundige

  • Educatie gedurende hele zorgpad 

Stomaverpleegkundige behoudt de regie

De stomaverpleegkundige in het ziekenhuis is in alle gevallen het vaste aanspreekpunt. Vanaf de preoperatieve fase tot en met de nazorg en onderhoudsfase. Een vertrouwd gezicht dat met je meedenkt. Voor deelnemers aan StomaRegie kan een stomaverpleegkundige uit het ziekenhuis een huisbezoek doen, als dat nodig of gewenst is.

Vroegtijdige signalering van complicaties door de nazorgmonitor

De stomaverpleegkundige van Mediq doet een screening op en terugkoppeling over afwijkend materiaalverbruik via de nazorgmonitor. Dit kan namelijk een signaal zijn van een onderliggend probleem. Via deze beveiligde online-omgeving kunnen de stomaverpleegkundige van Mediq en de stomaverpleegkundige uit het ziekenhuis handig patiënten informatie uitwisselen. Via een alert wordt de stomaverpleegkundige uit het ziekenhuis op de hoogte gebracht van patiënten waar mogelijk een complicatie kan worden voorkomen. Of juist vroegtijdig behandeld kan worden.

  • Aanmelden, bestellen en monitoren via één inlog

  • Interventie en eenduidige registratie van complicaties

  • Intercollegiale samenwerking

  • Signaleringsfunctie; volledig inzicht in materiaalgebruik

Meer weten?

Bent u zorgprofessional en wilt u meer weten over StomaRegie? Onze accountmanagers komen graag bij u langs. 

Voor de stomadrager

Wat is StomaRegie?

StomaRegie is een samenwerkingsverband tussen uw ziekenhuis en Mediq. Samen zorgen wij ervoor dat u de best mogelijke zorg en begeleiding krijgt, zowel voor als na de operatie. Daarbij werken alle deelnemers volgens het zorgvuldig samengestelde StomaRegie behandelprotocol. 

Bent u stomadrager en wilt u graag meedoen in het programma? Benader dan uw voorschrijver.