Mediq en uw persoonsgegevens

Door uw relatie met Mediq deelt u persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld bij het doorgeven van een online bestelling of als u contact heeft met onze klantenservice. U mag erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Als organisatie in de zorgsector zien wij dit als onderdeel van een goede en kwalitatieve dienstverlening. Hoe we dat doen, leest u in onze Privacyverklaring en aanvullende informatie over cookies op deze pagina.

1. Privacyverklaring

 • Verwerken van persoonsgegevens
  Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets vertellen over u of indirect te herleiden zijn naar u. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres, geboortedatum, BSN maar ook informatie over uw gebruik van hulpmiddelen in combinatie met uw klantnummer zijn persoonsgegevens. Verwerken is een juridische term voor het gebruiken van persoonsgegevens. 
 • Hoe komt Mediq aan uw persoonsgegevens?
  U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u contact heeft met Mediq of onze medische hulpmiddelen en/of diensten gebruikt. Indien uw zorgverlener ons verzoekt een medische hulpmiddel of bepaalde dienst te leveren, ontvangen wij via hem/haar uw persoonsgegevens. Uw zorgverlener moet u hier voorafgaand over informeren. We maken indien nodig ook gebruik van de COV-controle via VECOZO om uw verzekeringsgegevens te controleren. 
 • Welke persoonsgegevens verwerkt Mediq?

  Voor de meeste hulpmiddelen en diensten die wij aanbieden, is het noodzakelijk dat wij naast uw basisgegevens ook gegevens over uw gezondheid verwerken. Onderstaand een opsomming van de verschillende soorten gegevens die nodig zijn:

  • Uw naam, geboortedatum en contactgegevens
  • Declaratiegegevens waaronder het BSN, uw zorgverzekeraar en polisnummer
  • Financiële gegevens, waaronder uw bankrekeningnummer of facturen
  • Informatie over uw gezondheid, zoals de medische indicatie en (verbruik van) de hulpmiddelen die zijn aangevraagd
  • Naam en contactgegevens van uw (huis)arts en eventuele andere voorschrijvers (diëtisten, medisch specialisten, behandelaren in ziekenhuizen)
  • Naam en contactgegevens van uw contactpersoon, indien van toepassing
  • Andere informatie over uw situatie die u met ons deelt (bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of als u meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek)
  • Communicatiegegevens die u met ons deelt, wanneer u contact met ons opneemt via telefoon, mail of sociale media.
 • Wat doet Mediq met uw persoonsgegevens?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doelen:

  • Het leveren van de medische hulpmiddelen, diensten of zorgprogramma’s (zoals DiaCare, StomaRegie, OSA- en infuus- en voedingstherapieën)
  • Het beantwoorden van uw vragen en die van uw voorschrijvers
  • Administratie (van klanten, financiën of voor materiële controles van zorgverzekeraars)
  • Relatiebeheer (contractmanagement, klanttevredenheidsonderzoeken en trainingsdoeleinden)
  • Facturatie en declaratie van hulpmiddelen of diensten
  • Beheer van kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening zowel in processen als op onze fysieke locaties
  • Communicatie over noodzakelijke serviceberichten rond leveringen of veiligheidswaarschuwingen
  • Communicatie over onze producten en diensten die relevant zijn voor u. U heeft altijd de mogelijkheid zich hiervoor uit te schrijven bij aanmelding en onder elk ontvangen bericht.
 • Waarom verwerkt Mediq uw persoonsgegevens?

  Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken als ze daar een grondslag voor hebben. Voor onze verwerkingen maken we gebruik van de volgende grondslagen:

  • Uitvoering van de overeenkomst om hulpmiddelen of diensten te leveren
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor het uitnodigen voor een klanttevredenheidsonderzoek, direct marketing of het analyseren van informatie voor statistische doeleinden om onze services te verbeteren
  • Toestemming, indien we u informatie willen sturen als u nog geen klant bent of om een andere reden verplicht zijn dit aan u te vragen. U kunt eerder gegeven toestemming altijd intrekken.
 • Met wie deelt Mediq uw persoonsgegevens?
  Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Mediq zorgvuldig te werk. Uw persoonsgegevens zijn in eerste instantie alleen beschikbaar voor Mediq. Soms is het echter noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met andere zorgaanbieders, zoals uw behandelaar, uw huisarts of bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is aan andere (zorggerelateerde) partners, zoals leveranciers en transporteurs. Indien wij partijen gebruiken die in onze opdracht gegevens verwerken, zoals softwareleveranciers of hostingpartijen, sluiten we daarmee een verwerkersovereenkomst. 
 • Hoe lang bewaart Mediq uw persoonsgegevens?
  We bewaren uw persoonsgegevens net zolang als noodzakelijk is voor de bovenstaande doeleinden. Hierbij nemen we de relevante wettelijk gestelde bewaartermijnen in acht. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, verwijderen of anonimiseren we.
 • Hoe regelt Mediq de informatiebeveiliging?
  We verwerken veel persoonsgegevens van gevoelige aard, dus we beschermen extra goed tegen onrechtmatige verwerking of verlies met technische en organisatorische maatregelen. Zo hebben alle medewerkers geheimhoudingsplicht, soms vanuit hun beroepsgeheim en anders via een ondertekende geheimhoudingsverklaring. Daarnaast zijn wij ook NEN-7510 gecertificeerd. Deze normering is toegesneden op informatiebeveiliging binnen de Nederlandse zorgsector. NEN-7510 geeft ons een leidraad voor het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie ten behoeve van verantwoorde zorg. 
 • Welke rechten heeft u?
  We helpen u graag met verschillende verzoeken rondom uw persoonsgegevens:
  • Inzageverzoek: ik heb graag inzage in de gegevens die Mediq van mij verwerkt en wil meer informatie over hoe Mediq met deze gegevens omgaat.
  • Rectificatieverzoek: ik wil graag gegevens die Mediq over mij heeft corrigeren of aanvullen.
  • Verwijderverzoek: ik verzoek Mediq om gegevens over mij te verwijderen waar dit wettelijk is toegestaan.
  • Bezwaarmaking: ik heb bezwaar tegen de verwerking van mijn gegevens, ik wil bijvoorbeeld geen informatie meer over Mediq ontvangen.
  • Verzoek dataportabiliteit: ik wil graag dat Mediq mijn gegevens aan mij of direct naar een andere partij doorstuurt.
  • Verzoek tot beperking: ik verzoek Mediq om de verwerking van gegevens over mij waar mogelijk te pauzeren.
  Stuur een mail naar privacy@mediq.com om uw verzoek in te dienen. Na ontvangst nemen wij contact met u op ter identificatie, om zo te voorkomen dat iemand anders uw rechten uitoefent. Ook voor andere vragen of een klacht die te maken heeft met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het privacyteam via privacy@mediq.com.

  Heeft u een verzoek aan de Data Protection Officer van Mediq? Dan kunt u ook een mail sturen naar dpo@mediq.com.

  Indien u er onverhoopt niet uitkomt met ons, mag u altijd uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen.
 • Wat doet Mediq met Google Analytics?
  Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken, te rapporten over deze websites om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden. Hiervoor gebruikt Mediq uitsluitend geanonimiseerde informatie. Dat betekent dat de exacte locatie van waaruit u de websites benadert niet bekend is en er ook geen sprake is van gegevensverkeer buiten de EU/EEA.

  Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google (Analytics) voor meer informatie.

  Deze privacyverklaring voor Mediq Nederland BV, gevestigd te Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern (KvK 62677926) is voor het laatst gewijzigd op 8 augustus 2023.

2. Cookiebeleid

 • Ons cookiebeleid
  Bij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt als u een van onze websites bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites, ook op die van ons.
 • Cookies maken het surfen makkelijker
  Met behulp van cookies zorgen wij ervoor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor u. Daarnaast kunnen we de inhoud van uw winkelwagentje voor u onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren.
 • Cookies zijn veilig
  Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail- en telemarketingacties.
 • Cookies blokkeren
  Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden. Hoe dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt.

  Let op: Als u cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van de site niet of niet optimaal functioneren.

3. Toestemming

U kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken:
Toestemming geven | Toestemming intrekken


4. Cookieverklaring