Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Mediq is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Noch is Mediq aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op deze site beschikbaar is of door middel van deze site is gevonden. Deze site bevat links naar sites van derden, die niet onder de controle van Mediq vallen. Mediq is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Wij bieden deze links slechts aan als service, en zijn op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de betreffende bedrijven. Mediq heeft het auteursrecht op de volledige inhoud van deze site. Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd en mag niet openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder toestemming van Mediq. De aangeboden informatie mag slechts worden aangewend voor informeel, persoonlijk gebruik. Niets van de inhoud van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder vermelding van de auteursrechten van Mediq.