Partner voor artsen en diëtisten

Diëtist vraagt online medische voeding aan via het Mediq voorschrijfsystgeem
Medische voeding voorschrijven

Medische voeding schrijft u eenvoudig voor via ons voorschrijfsysteem. U kunt inloggen met uw Mediq-account. In het voorschrijfsysteem kunt u makkelijk zoeken naar een product, de ingangsdatum van een machtiging bepalen en machtigingen op elkaar laten aansluiten.

  • Deskundige ondersteuning voor u en uw patiënt

  • Uw patiënt is bij ons in vertrouwde handen

  • Vergoeding via bijna alle zorgverzekeraars

Man drinkt zijn medische drinkvoeding thuis
Ondersteuning voor uw patiënt bij voedingstherapie

We leveren drinkvoeding, sondevoeding, totale parenterale voeding (TPV), dieetpreparaten en medische hulpmiddelen. En als dat nodig is, brengen we de zorg ook naar huis. We regelen alles snel, maar vooral goed. Zodat de levering van de voeding en de eventuele pomp, toebehoren en verpleegkundige instructie vlot plaatsvindt en is afgestemd met alle betrokkenen. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw patiënt snel kan starten en dat de voedingstherapie goed is geregeld.

Uw consulten sneller voorbereid

Voedingstherapie Plus is ons zorgprogramma dat u helpt bij het voorbereiden van uw consult. Voedingstherapie Plus helpt patiënten om drinkvoedingstherapie vol te houden. Tegelijkertijd dragen we bij aan het omlaag brengen van de zorgkosten.

Meer kennis door training en instructie

Met onze trainingen helpen we u om de deskundigheid van uw verpleegkundigen te verhogen. Bijvoorbeeld met een training over het toedienen van sondevoeding of het leren omgaan met medische apparatuur.

Downloads

Hier vindt u formulieren die zorgprofessionals vaak nodig hebben. Bijvoorbeeld machtigingsformulieren en aanvraagformulieren.