Wondgenezingsproces

De genezing van een wond is van verschillende factoren afhankelijk en doorloopt een aantal fasen voordat hij genezen is. Om meer inzicht in het genezingsproces te krijgen dient men eerst te weten hoe de huid is opgebouwd en wat haar belangrijkste functies zijn. Om te herkennen in welke fase een wond zich bevindt bestaan er wondclassificatiemodellen, op basis daarvan wordt een behandeling opgesteld.