De rol van Mediq bij de organisatie van zorg in de regio

Marcia Luijendijk, Commercieel Directeur Nederland Mediq
Directorsblog met Algemeen directeur Marcia Luijendijk

Samenwerken in de regio; cruciaal voor toekomstige zorg

Het Integraal Zorgakkoord heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Lokale samenwerkingen zijn daarbij essentieel. Door de beschikbare kennis beter te benutten in de lokale samenwerkingsverbanden wordt er efficiënter en effectiever gewerkt. Zo houden we de zorg van goede kwaliteit én betaalbaar. 

In deze blog beschrijf ik, Marcia Luijendijk, Algemeen Directeur van Mediq Benelux, wat de rol van Mediq is bij het organiseren van de zorg in de regio. Aan de hand van twee voorbeelden bespreek ik hoe waardevol lokale samenwerkingen zijn. 

Lokale depots voor snelle levering

Mediq werkt in de regio op verschillende manieren samen, zo ook op het gebied van palliatieve zorg. De palliatieve dienstverlening is complex om te organiseren én moet vaak snel worden opgestart. In sommige gevallen moet een therapie aan huis binnen twee uur zijn geregeld. Lokale, nauwe samenwerkingen zijn hierbij essentieel. Daarom heeft Mediq de laatste jaren flink geïnvesteerd in infuuspompen en disposables op gespecialiseerde locaties door heel Nederland. Vanuit deze locaties, ‘depots’, kan de thuiszorg palliatieve zorg leveren. Op dit moment is er een dekking met zo’n 400 depots verspreid over heel het land. 

Door de depots lokaal op te zetten, kan de palliatieve verpleegkundige zorg binnen een paar uur starten en wordt de samenwerking tussen de lokale zorgverleners eenvoudiger. Het doel is om de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. 

In Nederland overlijden er jaarlijks ruim 106.000 mensen die behoefte hebben aan palliatieve zorg. Het doel is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren, door bijvoorbeeld het voorkomen of verlichten van klachten zoals pijn, vermoeidheid en angst. In de meeste gevallen belt de huisarts de dienstdoende verpleegkunde op. De verpleegkundige meldt de infuuspomp bij Mediq aan, haalt deze op bij het lokale depot en de therapie kan direct gestart worden. 

Lokale, multidisciplinaire samenwerking binnen wondzorg

Niet alleen bij infuustherapie zetten we in op regionale samenwerking, maar bijvoorbeeld ook bij wondregie. Soms blijft een wond langer dan twee tot drie weken open en geneest een wond slecht. Dit komt vaker voor bij mensen met een onderliggend ziektebeeld zoals diabetes. Als dit het geval is, dan spreken we van een complexe wond. Door een regionale, multidisciplinaire samenwerking wordt er een zorgpad en behandeling afgestemd waardoor een complexe wond tot wel zes weken sneller kan genezen.

Mediq Wondregie is een uniek zorgprogramma dat wondconsulenten, wond- en wijkverpleegkundigen en huisartsen ondersteunt en met elkaar verbindt bij het behandelingsproces. Van de eerste signalering tot en met de genezing van de wond. In een online portaal van Mediq wordt het genezingsproces bijgehouden: foto’s van de wond tonen hoe de wond herstelt en leiden tot aandachtspunten voor het team. Door de lokale professionals eenvoudig met elkaar in contact te brengen en hun kennis te laten delen, is de kwaliteit van de zorg verbeterd en leveren we betaalbare en doelmatige zorg. In verschillende regio’s zijn multidisciplinaire samenwerkingen opgezet door middel van een uniek zorgpad. 

Toekomstige zorg

Voor een toekomstbestendige zorg moeten we de zorg zo organiseren dat mensen die dat nodig hebben in elke regio zorg kunnen ontvangen. Hoe complex de zorgvraag soms ook is. Zorgkantoren, zorgprofessionals, zorgaanbieders en wij als medisch hulpmiddelen leverancier hebben gezamenlijk een opgave om voldoende goede zorg te bieden. Deze opgave is door ontwikkelingen in de samenleving steeds lastiger te vervullen. Daarom moet je soms net iets anders naar de zorg gaan kijken. 

Bovenstaande voorbeelden laten zien hoe belangrijk regiospecifieke aanpakken zijn om de zorg van goede kwaliteit én betaalbaar te houden. Dat is waar wij ons de komende jaren voor blijven inzetten. Want alleen samen kunnen we de kracht van de regio organiseren.

Zorgzame groet, 

Marcia Luijendijk