Wat houdt een behandeling met een glucosesensor in?

Wat is sensortherapie?

Met een sensor wordt uw glucosewaarde niet in uw bloed gemeten zoals met een vingerprik. Bij sensortherapie wordt uw glucosewaarde gemeten in het vocht tussen de lichaamscellen, net onder de huid. Dit gebeurt doorlopend. Met dank aan dit doorlopende inzicht helpt de sensor u keuzes te maken in uw diabetes behandeling. De voordelen voor u:
 • Snel anticiperen op afwijkende waarden
 • Meer inzicht in mogelijke knelpunten
 • Overzicht in het verloop van uw glucosewaarden
 • Betere mogelijkheid om onverwachte ontregelingen op tijd te signaleren en op te vangen 
 • Nauwlettend het effect van uw leefstijl, voeding en sporten/bewegen kunnen volgen
Sommige sensoren kunnen ook samenwerken met een insulinepomp door de insulinetoediening bij te sturen op basis van sensorwaarden. 
Vrouw met diabetes draagt Medtronic Enlite CGM glucosesensor en Medtronic MiniMed insulinepomp op haar buik

Hoe werkt sensortherapie?

Bij sensortherapie wordt de glucosewaarde niet gemeten in het bloed maar in het vocht tussen de onderhuidse lichaamscellen: het interstitiële vocht. De sensor wordt met behulp van een minuscule naald - meestal zo dik als een haar - onderhuids ingebracht. De glucosewaarde in het interstitiële vocht is niet hetzelfde als de glucosewaarde die u met de vingerprik meet. Het kan even duren voordat veranderingen in de bloedglucose zichtbaar zijn in het interstitiële vocht. De bloedglucosewaarde wordt met een vertraging zichtbaar in het interstitiële vocht. We noemen deze waarde een sensorglucose.

Continue Glucose Monitoring en Flash Glucose Monitoring

Sensortherapie is in te delen in 2 vormen: Continue Glucose Monitoring (CGM) en Flash Glucose Monitoring (FGM). De CGM-sensor meet continu de glucosewaarden. Deze worden door een zender doorgestuurd naar een ontvanger. Dit kan een insulinepomp, aparte ontvanger of een app op de mobiele telefoon zijn. Hierop worden de actuele glucosewaarden weergegeven. Een belangrijke functie van CGM is dat (voorspellende) alarmen kunnen worden gegeven. Bij FGM moet gescand worden om de waarden “op te halen” uit de sensor. De FGM kan optioneel alarmen geven, maar kan niet gekoppeld worden aan een insulinepomp. Elke sensor geeft inzicht in het verloop van de glucosewaarden zonder vingerprikken.

FGM

 • Uitlezen door middel van scanner of app op mobiele telefoon
 • Optionele alarmfunctie aanwezig (FreeStyle Libre 2)
 • Geen kalibratie nodig, wordt in de fabriek gekalibreerd
 • Sensor werkt 14 dagen
 • Geen koppeling met andere apparaten mogelijk, zoals een insulinepomp

 

CGM

 • Uitlezen gaat automatisch via bluetooth
 • Alarmfuncties aanwezig
 • Kalibratie nodig voor de meeste CGM systemen
 • Sensoren werken tussen de 6 en 180 dagen
 • Een aantal CGM sensoren kunnen gekoppeld worden met een bepaalde insulinepomp

Hoe kom je in aanmerking voor de behandeling met een glucosesensor?

Uw behandelteam kijkt samen met u of sensortherapie past in uw behandelplan. CGM is een gespecialiseerde behandelmethode. Er zijn verschillende criteria opgesteld op basis waarvan een patiënt voor vergoeding in aanmerking kan komen. CGM is niet het eerste middel dat wordt ingezet voor een betere instelling. Het is belangrijk af te vragen of u en het behandelteam andere mogelijke oplossingen al geprobeerd hebben. Voor een succesvolle sensorbehandeling is het belangrijk dat u:
 • uw glucose waarden kan interpreteren. Heeft u voldoende kennis en inzicht van de factoren die invloed hebben op uw bloedglucosewaarden zoals voeding, bewegen en andere factoren?
 • gewend bent zelf uw insuline aan te passen aan uw glucosewaarden
 • bereid bent belangrijke gegevens die invloed hebben op uw glucosewaarden toe te voegen 
 • bereid bent de uitleesprogramma’s te gebruiken
 • bereid bent om de behandeladviezen van uw behandelteam op te volgen
 • bereid bent zelf veel inzet te tonen en proactief te handelen
Dit alles is nodig om de inzichten op juiste, maar zeker ook veilige wijze te vertalen naar aanpassingen in uw behandeling.

Doelen van sensortherapie

Een behandeling met een sensor kan ingezet worden voor een aantal doelen. Welk doel of doelen wilt u zelf bereiken met sensortherapie? Hieronder een aantal voorbeelden: 
 • kwaliteit van leven verhogen
 • Time in Range, de tijd dat uw glucosewaarden binnen de streefwaarden zijn, verbeteren
 • verminderen en voorkomen van ernstige hypo's
 • verminderen en voorkomen van hoge glucosewaarden
 • bereiken van een beter HbA1c
 • voorkomen van complicaties op lange termijn
 • verbeteren van angst, vermoeidheid, stress en zelfvertrouwen
 • terugkrijgen van het hypo gevoel
 • optimale voorbereiding op en het doorlopen van een zwangerschap
Moeder met diabetes bakken met kinderen

Diagnostisch gebruik van de glucosesensor

Soms wordt een CGM-sensor kortdurend ingezet wanneer er vragen zijn die niet met het prikken in de vinger beantwoord kan worden. Bijvoorbeeld wanneer het vermoeden is dat er sprake is van nachtelijke hypo's zonder dat u er wakker van wordt. Dit wordt diagnostische inzet van sensortherapie genoemd. Of de sensortherapie naderhand voortgezet kan worden hangt af van de bevindingen en of dit past binnen uw behandeling.