Kids

Kind gaat naar school met ouder

Naar school betekent loslaten

Veel ouders vinden het moeilijk om hun kind met diabetes type 1 voor het eerst naar school te brengen. Het betekent dat u de zorg uit handen moet geven. Een glucosesensor maakt deze stap gelukkig wat makkelijker. Uw kind en de leerkracht hebben continu zicht op de glucosewaarden. Ook u kunt realtime op afstand meekijken in de app. In de sensoruitslagen kunt u achteraf zien hoe het met de glucosewaarden ging tijdens de schooldag. Om tijdens schooldagen de diabetesinstelling zo optimaal mogelijk te regelen, is het belangrijk om samen met school een plan te maken. 

Schoolplan

In dit plan kunt u afspraken maken over:

 • Wie neemt de zorg voor de diabetes van uw kind op zich tijdens schooltijd? Het is belangrijk deze persoon goed uit te leggen wat diabetes is en wat uw kind nodig heeft.
 • Hoe wordt er gehandeld bij te lage of te hoge waarden of bij alarmen?
 • In welke situaties wordt er overlegd met u?
 • Hoe kunt u de leerkracht bereiken wanneer u op afstand meekijkt naar de sensoruitslagen en ziet dat het niet goed gaat.
 • Wat kan de school doen bij technische problemen met de glucosesensor, insulinepomp of insulinepen?
 • Om de sensoruitslagen goed te kunnen duiden, is het belangrijk dat u weet wat uw kind die dag heeft gedaan. Vraag of de leerkracht een dagboekje bij kan houden van de activiteiten van de dag.
 • Vraag om een weekrooster, zodat u weet wanneer uw kind gymles of andere activiteiten heeft. U kunt dan zorgen dat de glucosesensor goed is beschermd tijdens het sporten en uw kind een extra tussendoortje meegeven voor het geval de glucosewaarde te veel daalt door het sporten.

Op zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl vindt u veel praktische informatie over naar school gaan met diabetes.

Kinderfeestje

Kinderfeestjes of schoolreisje zijn leuk 

Een kinderfeestje of een schoolreisje is voor kinderen altijd heel bijzonder en spannend. Als uw kind diabetes heeft vraagt dit om extra voorbereiding. Gelukkig kunt u door de glucosesensor op afstand een oogje in het zeil houden. Maar pas op voor de neiging om te veel mee te kijken. Probeer ook te vertrouwen op de vroegtijdige alarmen van de glucosesensor.

Afhankelijk van de leeftijd en zelfstandigheid van kind, kunt u de volgende punten vooraf regelen:

 • Informeer vooraf naar het programma. U kunt dan inschatten wat uw kind die dag ongeveer zal eten en hoeveel beweging het zal krijgen.
 • Gaat uw kind sporten of outdoor activiteiten ondernemen? Zorg dan dat de glucosesensor goed beschermd is met een sportband en geef uw kind voldoende dextro of snelwerkende koolhydraten mee voor het geval de glucosewaarde daalt.
 • Zorg dat de begeleider van het feestje of schoolreisje weet wat diabetes is en hoe hij of zij uw kind kan helpen.
 • Geef duidelijk aan bij welke glucosewaarden de begeleider welke actie moet ondernemen. Attendeer hem of haar op de alarmen van de glucosesensor.
 • Geef duidelijk aan bij welke glucosewaarden de begeleider met u contact moet opnemen. Vergeet niet uw contactgegevens door te geven.
 • Vraag hoe u de begeleider kunt bereiken, mocht u op afstand in de app van de glucosesensor zien dat het niet goed gaat.
 • Is uw kind nog erg jong, vraag dan of u meekunt als hulp of af en toe langs kunt komen, mocht dat nodig zijn.