Waarden aflezen en interpreteren

Haal het beste uit uw sensor

U heeft uw glucosesensor geïnstalleerd, de alarmen en streefwaarden ingevoerd en kent de basisfuncties van uw sensor. Nu kunt u met behulp van uw sensor stap voor stap uw diabetesinstelling gaan verbeteren. Maar hoe doet u dat? Deze zes stappen kunnen u hierbij helpen. 

Stap voor stap inzicht in zelfmanagement

De 6 stappen worden ook in deze video overzichtelijk aan u uitgelegd.

Problemen oplossen met een sensor

Vertrouwt u de uitslagen van uw glucosesensor niet, controleer dan of de waarde overeenkomt met de glucosewaarde verkregen door een vingerprik. Lopen de waarden uiteen, kijk dan of uw glucosesensor nog juist is bevestigd. Verschillen in de waarden kunnen ook ontstaan door de vertraging die er is tussen de sensorwaarde en de vingerprik. Zeker in perioden waarin de glucosewaarde schommelt (bijvoorbeeld na het eten, bewegen of insulinetoediening). De waarde van de vingerprik is altijd leidend voor uw beslissingen. Blijven de glucosewaarden van uw sensor en bloedglucosemeter uiteenlopen, verwijder dan de sensor en plaats een nieuwe. Blijft het probleem zich voordoen, neem dan contact op met de fabrikant van uw glucosesensor.

Trendpijlen FGM

Houd uw glucosewaarden in de gaten

Bij een snelle verandering van de glucosespiegel reageert de sensor trager op de verandering dan de vingerprik.


Snelle stijging van de glucosespiegel:

De sensorwaarde kan lager zijn dan de bloedglucosewaarde.


Snelle daling van de glucosespiegel:

De sensorwaarde kan hoger zijn dan de bloedglucosewaarde.


De sensor is als een langzamere fietser, zowel heuvel op als heuvel af.

Hulp bij vragen

Wij hebben de belangrijkste vragen en antwoorden voor u verzameld op onze Veelgestelde vragenpagina.

Diabetesverpleegkundige Bela Pagrach

Bela Pagrach, Diabetesverpleegkundige

“Ik heb meer inzicht in de diabetesregulatie, nu kan ik nog betere adviezen geven als zorgprofessional.”

Mediq medewerker expert op het gebied van insulinepompen

Esther Janssen, Pompexpert

“Goede voorlichting over sensortherapie helpt je om het maximale uit je behandeling te halen.”

Mediq medewerker expert op het gebied van diabetes verpleging

Harm Odolphy, Diabetesverpleegkundige Mediq

“Uiteindelijk draait alles om de mens achter de sensor.”