Algemene informatie over behandeling met een sensor

Is sensorbehandeling iets voor mij?

Een beslissing voor Continue of Flash Glucose Monitoring behandeling wordt niet zomaar gemaakt. U moet er goed op voorbereid zijn, informatie hebben ingewonnen en u moet bereid zijn er veel energie in te steken. Daarnaast moet uw behandelaar goedkeuring verlenen. Ook dit wordt niet zomaar gegeven. Wij willen u graag voorbereiden en hebben daarom alle informatie verzameld. Ook zijn er checklists opgenomen waarmee u zelf kunt bekijken welke onderdelen u al goed beheerst en waar u wellicht nog wat meer verdieping in nodig zou hebben. 

Vrouw met diabetes draagt Medtronic Enlite CGM glucosesensor en Medtronic MiniMed insulinepomp op haar buik

Wat is sensorbehandeling?

Een glucosesensor klinkt voor veel mensen met diabetes als de oplossing voor de vingerprik. Maar wat houdt sensortherapie nu eigenlijk in? Wat is het doel van deze behandeling en hoe is het leven met een sensor?  

Telefoon leest glucosewaarden van pod aan arm

Voor- en nadelen van een glucosesensor

Met een sensor is het handig dat u direct kunt reageren op eventuele veranderende glucosewaarden. Er zijn veel voordelen aan een glucose sensor, maar zeker ook nadelen. Welke zijn voor u van toepassing?

groep jonge mensen die lachen

Wat wordt er van mij verwacht?

Gaat u gebruik maken van een glucosesensor? Dan wordt er een actieve deelname van u verwacht. Maar welke activiteiten horen daar nu precies bij?

Vrouw met suikerziekte draagt Dexcom CGM glucose sensor en controleert glucosewaarde op haar telefoon

Vergoedingscriteria

Een behandeling met een sensor vraagt inzet en deskundigheid, van zowel behandelaar als gebruiker. De Nederlandse Diabetes Federatie heeft, op basis van wetenschappelijk onderzoek, een protocol met indicatiecriteria opgesteld voor mensen die in aanmerking komen voor een sensor.

Man met diabetes draagt Medtronic insulinepomp met Enlite glucosesensor CGM

Welke sensor past bij mij?

De keuze voor een bepaalde sensor is een heel persoonlijke keuze. Ieder heeft zijn of haar eigen voorkeuren. Welke functionaliteiten zijn voor u belangrijk?

Moeder en kind met diabetes starten met glucosesensor

Aanvraag- en startprocedure

Nadat er een beslissing is genomen over een behandeling met een gluosesensor start de aanvraag procedure. Hoe gaat deze in zijn werk en welke stappen worden er genomen? Graag geven wij u meer informatie zodat u weet wat u te wachten staat.