Zo werken de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Portretfoto Susanne van Tiggelen, lachend gezicht
20 januari 2023
Dit jaar lijken de contractonderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeizamer te gaan dan ooit. We vragen aan Susanne van Tiggelen, onze expert op het gebied van zorgverzekeringen, waarom dat zo is en wat dit betekent voor uw medische hulpmiddelen.

Hoe werken de onderhandelingen tussen zorgaanbieders zoals Mediq en zorgverzekeraars? 

Aan het eind van elk jaar onderhandelen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de contracten die bepalen hoe de zorg geregeld wordt. Zorgverzekeraars maken hierbij afspraken over prijzen en kwaliteit. Het gaat hierbij onder andere om ziekenhuizen, ggz-instellingen, hulpmiddelenleveranciers en apotheken. Ook voor medische hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging, worden afspraken gemaakt over de prijs en de kwaliteit. Dit gaat bijvoorbeeld om stomaproducten, diabeteshulpmiddelen of continentiemateriaal.   

Hoe komt de vergoeding van medische hulpmiddelen tot stand?  

De zorgverzekeraar stemt met de hulmiddelenleverancier, af hoeveel er vergoed wordt en onder welke voorwaarden. Soms worden er dagvergoedingen afgesproken. Er wordt dan een vergoeding per dag afgesproken, onafhankelijk van de hoeveelheid of soort producten. Dit bedrag wordt vergoed zolang de verzekerde de hulpmiddelen nodig heeft. Ook kunnen er vergoedingen per product afgesproken worden. Per type product wordt dan gekeken welk bedrag vergoed wordt. U kunt zich voorstellen dat hier goed over nagedacht moet worden.  

Waarom zijn er contracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars?  

Zorgverzekeraars hebben de plicht om voor elk type zorg voldoende contracten af te sluiten om de zorgplicht niet in gevaar te brengen. Door de contracten met de zorgaanbieders af te sluiten weten ze of ze met voldoende aanbieders samenwerken om hun verzekerden zorg te kunnen bieden. Met contracten kunnen verzekerden rekenen op voldoende zorgaanbod van goede kwaliteit. 
 

Wat merk ik als patiënt van niet-gecontracteerde zorg?

Gaat u naar een leverancier van zorghulpmiddelen waar uw verzekeraar geen contract mee heeft afgesloten? Dan bestaat de kans dat u een deel van de rekening zelf betaalt en de rekening zelf moet indienen. De zorgverlener heeft met de zorgverzekeraar namelijk geen afspraken gemaakt over de prijzen van behandelingen. 
 

Waarom zijn nog niet alle contracten rond?

Officieel moeten zorgverzekeraars vóór 12 november bekendmaken met welke aanbieders zij contracten sloten. Op die manier kunnen mensen op tijd besluiten of zij wel of niet overstappen. De onderhandelingen zijn de afgelopen twee jaar iets langzamer gegaan dan normaal, vanwege financiële onzekerheid rondom de coronapandemie. Dit jaar maken de economische omstandigheden de onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeizamer. We hebben onder andere te maken met hogere personeelskosten, hogere grondstofprijzen en energieprijzen. Lees hoe Mediq hiermee omgaat in 2023
 

Tot wanneer kan ik overstappen naar een andere zorgverzekeraar?

Heeft u vóór 31 december uw oude zorgverzekering opgezegd? Dan heeft u nog tot en met 31 januari de tijd om een nieuwe uit te kiezen. Mediq is een leverancier van medische hulpmiddelen met een compleet assortiment medische en facilitaire producten voor onder andere diabeteszorg, continentiezorg, luchtwegzorg, infuustherapie en stomazorg. Voor 2023 heeft Mediq weer met alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten. Met één uitzondering; medische voeding voor VGZ-verzekerden, en de daar onderliggende verzekering labels. Stap over naar Mediq.
 

Waar moet ik op letten als ik een nieuwe zorgverzekering afsluit?

Voor iedereen is het belangrijk om de zorgpolis te checken voor het jaar erop. Zowel wanneer u overstapt naar een andere verzekeraar als wanneer u bij uw huidige zorgverzekeraar blijft. De keuze van zorgverzekeraar hangt af van uw persoonlijke situatie en zorgvraag. Dit is waar u op kunt letten bij het kiezen van een zorgverzekering.