Diabetes type 1 behandeling

Man injecteert insuline bij zichzelf

De behandeling van diabetes type 1

Bij diabetes type 1 valt de eigen insulineproductie weg, doordat de insuline producerende cellen in de alvleesklier worden stukgemaakt. Het lichaam heeft altijd insuline nodig om aan de glucosebehoefte van het lichaam in rust te kunnen voldoen. Hierdoor is het noodzakelijk om zelf de insulinebehoefte aan te vullen of te reguleren. Dit kan door middel van insuline spuiten, zelfcontrole, met behulp van een boluscalculator of een insulinepomp.

Insulinebehandeling bij diabetes type 1, wat houdt dat in?

Bij diabetes type 1 valt de eigen insulineproductie weg, doordat de insuline producerende cellen in de alvleesklier worden stukgemaakt. Dit betekent dat de ‘normale’ insulinebehoefte van het lichaam door insuline-injecties moet worden nagebootst. Hiervoor wordt een insulinepen met een heel dun naaldje gebruikt. Om de insulinevraag van uw lichaam goed na te bootsen is het noodzakelijk om goed inzicht te hebben in de hoeveelheid koolhydraten in voeding en de hoeveelheid insuline die daarvoor nodig is, en om een insulineschema te gebruiken. Voor diabetes type 1 wordt meestal gebruik gemaakt van het zogenaamde intensieve insulineschema.

Zelfcontrole bij de behandeling van diabetes type 1

Zelfcontrole is heel belangrijk in de diabetesbehandeling, maar alleen het meten van bloedglucosewaarden leidt niet tot een betere diabetesregulatie. Het handelen dat erop volgt wel. Dit betekent dat zelfcontrole alleen nut heeft wanneer er ook iets met de resultaten gedaan wordt, bijvoorbeeld door de insulinedosering aan te passen of het voedings- of bewegingspatroon aan te passen.

Zwangere vrouw eet fruit in haar keuken

Wat is een boluscalculator en wat heb ik aan een boluscalculator?

Een boluscalculator is een soort rekenmachine die advies geeft over het aantal eenheden insuline dat moet worden toegediend. Deze calculator houdt bij de berekening ook rekening met hoeveel insuline nodig is om koolhydraten te verwerken en de gevoeligheid waarmee men op insuline reageert. Hierdoor is een boluscalculator vaak nauwkeuriger dan een eigen inschatting. De boluscalculator kan alleen worden gebruikt bij intensieve insulinebehandeling.

Wat is een insulinepomp in de behandeling van diabetes type 1?

Een insulinepomp is een klein apparaat dat onder of in de kleding gedragen wordt. Veel insulinepompen worden bediend met een afstandsbediening. In sommige gevallen is de bijbehorende bloedglucosemeter tegelijkertijd de afstandsbediening van de pomp. Een pomp is als het ware een kleine computer die de hoeveelheid insuline instelt die verdeeld over 24 uur nodig is. Iedereen die ondanks vier of meer keer per dag insuline spuiten de bloedglucose niet goed onder controle krijgt, komt in aanmerking voor een insulinepomp.