Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Mediq besteedt veel aandacht aan maatschappelijk verantwoord en milieubewust ondernemen. Via CSR Reporting en storytelling communiceren we over onze doelen en voortgang en bespreken we nieuwe mogelijkheden om onze maatschappelijke impact te vergroten. Ons jaarlijkse CSR Rapport (vanaf 2020) brengt onze prioriteiten in beeld en laat zien waar Mediq staat in haar ambitieuze doelen om ‘zorgsystemen te versterken’ en ‘de eigen regie en het welzijn van patiënten te vergroten’.