Droge nachten voor uw kind binnen 6 weken

De draadloze plaswekker van Oopsie Heroes is de beste oplossing voor bedplassen bij kinderen. Binnen 6-12 weken plassen de meeste kinderen niet meer in bed. Bovendien heeft het Oopsie Heroes systeem (dat bestaat uit een plaswekker met draadloze sensor en een app) een succespercentage van 90%!
Kinderen in incontinentie

Hoe werkt de Oopsie Heroes plaswekker?

De draadloze plaswekker van Oopsie Heroes traint de kinderhersenen om een volle blaas te herkennen. Een kleine plassensor herkent de zogenaamde ‘Oopsie-momenten’ en waarschuwt het kind met een geluid. De sensor is te bevestigen op de onderbroek en kunt u vervolgens verbinden met de Oopsie Heroes app op uw mobiele telefoon of tablet. Uiteindelijk leert de plaswekker het kind om zelf op tijd droog wakker te worden.

Bedplas patroon ontdekken met sensortechnologie

De plaswekker onthult via de sensor en de app het bedplas patroon, oftewel de nachtelijke enuresis.  De plaswekker bestaat uit een draadloze sensor die u eenvoudig kunt bevestigen aan alle soorten ondergoed en pyjama's. U heeft dus geen speciale ondergoed of kleding nodig. De sensor heeft een levensduur van 3 maanden.

Heeft uw kind een ‘Oopsie-moment’ gehad? Dan waarschuwt het plas alarm het kind met een geluid. Ook stuurt de sensor een signaal naar de app, zodat de ouders het kunnen volgen. Oopsie Heroes maakt geen gebruik van Bluetooth, maar van onschadelijke geluidssignalen.

Slimme bedplas app

Als u de draadloze plaswekker bestelt, krijgt u ook toegang tot de slimme bedplas app van Oopsie Heroes. De app registreert wanneer uw kind heeft geplast. Doordat de app het bedplassen bijhoudt, krijgt u als ouders meer inzicht in het nachtelijke plas patroon van uw kind. Daarmee kunt u het patroon beter begrijpen en gaan herkennen. Bovendien weet u ook steeds beter wanneer u kind steun of een extra high-five nodig heeft! De app houdt niet alleen het bedplassen en de voortgang bij, maar bevat ook een beloningsysteem en de mogelijkheid om een stem op te nemen als alarm.
Oudere vrouw met kind in tuin

Oopsie Heroes zindelijkheidstraining

De combinatie van de Oopsie Heroes sensor en de app vormt een zindelijkheidstraining die kinderen helpen een volle blaas te herkennen. Na een tijdje leert een kind zelf wakker te worden en naar het toilet te gaan om te plassen. Binnen 6-12 weken is uw kind vrij van nachtelijk urineverlies. De Oopsie Heroes plaswekker is dus een lange termijn oplossing voor bedplassen. Droge nachten, betere dagen, geheel zonder bedplasmedicatie. En bovendien, u kind is zijn eigen held!

Vergoeding

De Oopsie Heroes plaswekker wordt bij verschillende zorgverzekeraars vergoed via de aanvullende verzekering. Check uw polis voor de mogelijkheden en voorwaarden.