Voor- en nadelen van een glucosesensorbehandeling

Telefoon toont bloedglucosewaarden na uploaden dat van sensor

Wat zijn de voordelen en nadelen van een sensorbehandeling?

Om een weloverwogen keuze te kunnen maken of een diabetesbehandeling met glucosesensoren iets voor u is, hebben wij de voor- en nadelen voor u op een rij gezet.

De voordelen voor u:

 • Niet meer, of veel minder, vingerprikken
 • Direct of na scannen inzicht in uw glucosewaarden
 • Inzicht in trends in de glucosewaarden
 • Eenvoudig data delen met bijvoorbeeld uw behandelaar
 • Eenvoudig inzicht in effecten van leefstijl en andere factoren
 • In sommige gevallen kan Continue Glucose Monitoring (CGM) communiceren met insulinepompen
 • Bij CGM informeren de alarmen u wanneer de glucosewaarden buiten de streefwaarden vallen

De nadelen van deze behandelvorm:

 • Door de vele data het overzicht verliezen
 • Op iedere waarde willen reageren, waardoor het risico op 'najagen' van de glucosewaarde bestaat
 • Meer confrontatie met je diabetes
 • Een zichtbare sensor op je lijf
 • Vertraging van de glucosewaarde ten opzichte van de meting in uw bloed
 • Minder nauwkeurig bij hoge en lage waarden en bij sterke schommelingen
 • Bij CGM is het soms nodig om met een vingerprik de sensor te kalibreren
 • Bij CGM wordt u door de alarmen mogelijk vaker geconfronteerd met diabetes