Vergoedingscriteria van de glucosesensoren

Wat zijn de vergoedingscriteria voor Continue Glucose Monitoring?

Op dit moment wordt Continue Glucose Monitoring (CGM) nog vanuit het ziekenhuisbudget betaald*. Dit betekent dat ieder ziekenhuis een bepaald budget heeft vrijgemaakt voor de vergoeding. U dient dit met uw behandelaar te bespreken.

*De verwachting is dat per 2021 de vergoeding van CGM verplaatst wordt naar het hulpmiddelenbudget. Mediq houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en informeert u zodra de veranderingen bekend zijn. 

Wat zijn de vergoedingscriteria voor Flash Glucose Monitoring?

Alle verzekeraars vergoeden de Flash Glucose Monitoring (FGM) uit het basispakket, maar om in aanmerking te komen houden zij een aantal criteria aan:
  • Mensen met diabetes type 1 (akkoordverklaring voor maximaal 1 jaar met mogelijkheid voor verlenging)
  • Mensen met diabetes type 2 met een intensief insulineschema* (akkoordverklaring voor maximaal 1 jaar met mogelijkheid voor verlenging)
  • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben* (vergoeding sensoren gedurende de zwangerschap + tot 3 maanden na uitgerekende datum)
  • Vrouwen met zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben* (akkoordverklaring voor maximaal 1 jaar met mogelijkheid voor verlenging)
*Definitie intensief insulineschema van de Rondetafel diabetes: “4x of meer per dag insuline injecteren of een insulinepomp gebruiken”.

Aanvullende regels FGM

Er zijn nog een aantal aanvullende regels waar rekening mee gehouden dient te worden. Hierdoor wordt verklaard dat:

  • Er geen sprake is van het gebruik van een rt-CGM device
  • Er geen sprake is van het gebruik van een insulinepomp waarbij RT-CGM expliciet onderdeel uitmaakt van die toepassing (hybrid closed loop)
  • De verzekerde met het diabetesbehandelteam een concreet behandeldoel heeft afgesproken en dit heeft vastgelegd in het patiëntendossier
  • De verzekerde in staat is te handelen op basis van de verkregen glucosewaarden en kan acteren op trendlijnen
  • Er een evaluatiemoment is vastgesteld om te bepalen of FGM nog bijdraagt aan het behandeldoel en om de scanfrequentie na te gaan
  • De verzekerde een educatie programma heeft/gaat doorlopen met als doel het juiste gebruik van de FGM