Ziekenhuiszorg dichter bij de patiënt brengen

zorg-voorkomen-verplaatsen-vervangen
1 oktober 2021
De druk op ziekenhuizen en hun medewerkers is onverminderd hoog. De zorgvraag stijgt en wordt steeds complexer. Daarnaast staat het nettoresultaat onder druk door stijgende kosten. Hoe kunnen we de patiënt de beste zorg blijven bieden: toegankelijk, innovatief en betaalbaar? Hiervoor is een transformatie van de zorg noodzakelijk.

Samen voor de beste zorg

Mediq werkt hier dagelijks aan mee: met onze medische hulpmiddelen, zorgprogramma’s en gespecialiseerde verpleegkundigen ondersteunen wij ziekenhuizen in het naar huis brengen van zorg. Zo creëren we ruimte voor zorgprofessionals om de best mogelijke zorg te leveren, binnen én buiten de muren van het ziekenhuis. 

Drie pijlers

De transformatie van de zorg doen we samen. Samen patiënten sneller naar huis brengen. Meer ziekenhuiszorg thuis of dichtbij huis organiseren. En meer regionaal samenwerken. Hiervoor zijn afspraken gemaakt in het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord Medisch-specialistische Zorg. In dit akkoord staan drie pijlers centraal: het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg dichter bij mensen thuis als dit medisch inhoudelijk kan en het vervangen van zorg door andere zorg met een gelijkwaardige of betere kwaliteit.

Voorkomen van zorg

Een mooi initiatief voor het voorkomen van zorg is het programma Wondregie dat voor vier tot zes weken snellere wondgenezing zorgt. Jaarlijks hebben zo’n 500.000 Nederlanders te maken met complexe wonden die intensieve en vaak pijnlijke behandelingen vereisen. Door monitoring en versterken van de expertise in de eerstelijn zorgt het programma ook voor minder ziekenhuisbezoek en behandeldagen. Aan de basis staat een helder zorgpad dat waarin de behandeling voor de patiënt van begin tot eind beschreven wordt. Hierdoor heeft de patiënt in alle fasen toegang tot eenduidige informatie en kwaliteit van zorg. Ook kunnen verwijzers met een gerust hart patiënten overdragen aan de thuiszorg.

Verplaatsen van zorg

Van ziekenhuisverplaatste zorg zijn er ook veel voorbeelden. Mediq ondersteunt ziekenhuizen hierin voor bijvoorbeeld infuustherapie, hemodialyse en slaaponderzoek in de thuisomgeving. Samen met thuiszorg en ook met eigen verpleegkundigen en zorgcoaches. Bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg hielpen we om een nieuwe werkwijze te introduceren voor ‘Ontslagen Patiënten met Antibiotica Thuis’ ofwel OPAT.

Hierdoor wordt minder beroep gedaan op de verpleegafdeling, blijft het aantal ligdagen in het ziekenhuis beperkt en zijn meer behandelingen mogelijk. Bovendien loopt de patiënt minder risico op kruisbesmetting. Er is nog veel meer mogelijk om de verpleegafdelingen te ontlasten, bijvoorbeeld voor de nazorg bij niet-acute knie- of heupoperaties. Deze legt veel beslag op het ziekenhuis, en is ook goed en veilig bij de patiënt thuis te organiseren.  

Vervangen van zorg

Mediq ondersteunt ziekenhuizen ook in de digitale transformatie, met o.a. beeldzorgconcepten en e-healthoplossingen. De stomaverpleegkundigen van UMCG zetten sinds de coronatijd beeldzorg door Mediq in ter ondersteuning van hun werk op de poli. ‘Hierdoor kunnen we waar mogelijk ook zorg op afstand verlenen, met de gespecialiseerde medewerkers van Mediq als verlengstuk van ons team. Zo kunnen we snel schakelen als er ontwikkelingen zijn die de toegankelijkheid van onze zorg beperken, aldus Marian van der Veen van UMCG.

De juiste zorg op de juiste plek

Door de juiste zorg op de juiste plek te bieden, proberen we het optimale voor de patiënt te bereiken. Ook vinden we het belangrijk om antwoorden aan te reiken voor de grote uitdagingen in de zorg zoals werkdruk, personeelstekorten en het behouden en verbeteren van de al kwalitatief goede zorg. Wil u hier mee over weten? Lees verder of neem contact op voor een persoonlijke toelichting!