Meer Mens podcastserie

Meer mens podcast
23 november 2020
Meer Mens. Dat is de naam van onze podcastserie voor zorgprofessionals en mensen met een ziekte of aandoening. De podcast gaat op zoek naar antwoorden op vragen als: hoe geef je iemand de aandacht die hij verdient, als hij zijn vragen niet durft te stellen? Hoe help je iemand die niet zonder zorg kan om zo veel mogelijk onafhankelijkheid ervaren? In vijf afleveringen gaat Meer Mens op zoek naar kansen en oplossingen om mensen zich minder patiënt te laten voelen.
‘Deze podcast is een goed voorbeeld van waar onze focus ligt, namelijk dat we er alles aan doen om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen als ze ziek zijn’, zegt Mediq-directeur Arjen Linders. ‘Mensen kennen ons vooral als grote aanbieder van medische producten. Onze zorgprogramma’s waarmee mensen met diabetes en stomadragers hun zelfredzaamheid vergroten en waarmee mensen met een auto-immuunziekte een deel van hun zorg thuis krijgen zijn nog te onbekend. Dit zijn programma’s waar de patiënt van profiteert en die ook bijdragen aan het ontlasten van de zorgprofessional en het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.’

Schaamte, eenzaamheid

Een van de zorgprogramma’s waar hij op doelt is Pien, een virtuele verpleegkundige die discreet antwoord geeft op continentiegerelateerde vragen. Incontinentie gaat vaak gepaard met schaamte, waardoor mensen dingen niet durven te vragen en sociaal geïsoleerd raken. De tweede podcast in de Meer Mens-serie gaat over die schaamte. Een patiënt met een stoma vertelt erover en ook schaamte-expert professor Frans Schalkwijk komt aan het woord.

Ragna Ouwerkerk, marketingcommunicatiemanager bij Mediq: ‘We praten veel met patiënten en zorgprofessionals om te ontdekken hoe we ze kunnen ondersteunen. De verhalen die we horen, willen we graag delen. Dit doen we onder andere via deze podcastserie waarin thema’s als schaamte en eenzaamheid aan bod komen. Bijna 10 miljoen mensen in Nederland hebben één of meer chronische aandoeningen. Door de vele uitdagingen in de zorg krijgen zij niet altijd de aandacht die ze verdienen. Ook over dat soort pijnpunten in de zorg gaan de podcasts. Het zijn verhalen die niet alleen raken, maar ook leerzaam zijn voor iedereen die hiermee te maken heeft.'

Zorgoplossingen

De zorgoplossingen van Mediq zijn voortgekomen uit de transformatie van groothandel tot dienstenorganisatie die de organisatie in 2016 heeft ingezet. Enkele van deze zorgoplossingen zijn:
  • Kennisbank Pien geeft mensen met incontinentie en hun zorgprofessionals informatie op maat.
  • StomaLife ondersteunt de stomadrager en stomaverpleegkundige met praktische middelen en kennis die bijdragen aan versnelde zelfredzaamheid en minder complicaties.
  • Door DiaCare krijgen mensen meer inzicht in hun diabetes, hoeven zij minder vaak naar de diabetespoli en kan de diabetesbehandelaar contactmomenten op afstand beter inzetten.
  • Wondregie ondersteunt wondconsulenten en wijkverpleegkundigen bij de behandeling van complexe wonden en zorgt dat deze beter genezen.
  • Met Infuustherapie thuis verplaatst Mediq intraveneuze toediening van immunoglobuline, antibiotica, diuretica en chemotherapie uit het ziekenhuis naar de thuissituatie.

Beluister de podcast

Beluister de podcast via Youtube, Spotify, Apple Podcasts of mediq.nl/meermens. Als u zich direct abonneert, krijgt u bericht als de volgende aflevering verschijnt.