Educatie over sensortechnologie

Jonge vrouw krijgt uitleg van verpleegkundige
Een gesprek met Petra Bouhuijzen

‘Ik heb andere gesprekken in de spreekkamer’

De ontwikkelingen op het gebied van diabetestechnologie gaan in een razend tempo. Glucosesensoren en hybrid closed loop-systemen geven mensen met diabetes steeds meer mogelijkheden hun glucosewaarden goed te managen. Maar hiervoor is veel educatie en kennis over techniek nodig. Hoe beïnvloedt dit het gesprek in de spreekkamer?

‘De opkomst van techniek heeft de laatste twee jaar een enorme vlucht genomen binnen de diabeteszorg’, zegt Petra Bouhuijzen, diabetesverpleegkundige in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. ‘Voor ons is het de uitdaging om binnen al deze technologische ontwikkelingen het menselijke aspect van diabetes niet uit het oog te verliezen.’

Intensievere behandeling

‘Mensen kunnen zich blindstaren op de mogelijkheden van een glucosesensor. Ze denken dat het de oplossing is voor veel problemen, maar het managen van diabetes blijft mensenwerk en wordt door de sensor soms zelfs intensiever. Het is belangrijk mensen hierop voor te bereiden voordat ze kiezen voor een glucosesensor: kunnen ze omgaan met al de alarmen, met de hoeveelheid aan diabetesdata en het gegeven dat ze 24/7 met hun diabetes worden geconfronteerd?’

Andere gesprekken

‘Ik vind het een groot voordeel dat ik mensen die een FreeStyle Libre of continue glucosesensor gebruiken gerichtere educatie kan geven. Ik heb veel meer zicht op wat er gebeurt. Hierdoor krijg je andere gesprekken in de spreekkamer. Vroeger moesten we het doen met het HbA1c en een dagcurve, maar nu kun je echt de diepte in. Je kunt met de patiënt bespreken wat je ziet in de diabetesdata en samen kijken waar nog winst te behalen is. Je ziet ook wanneer het niet goed gaat en ook dit biedt weer ingangen. Ik merk dat mensen het waarderen dat je met deze gesprekken meer de diepte in kunt.’

Objectieve informatie

Een goede educatie is belangrijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die glucosesensoren en hybrid closed loopsystemen bieden. ‘Voor ons als professionals betekent dit dat we de ontwikkelingen op de voet moeten volgen om de patiënten goed te kunnen begeleiden. Het is goed dat de mensen naast de educatie van ons en van de firma’s, ook informatie vinden op sociale media. Daarnaast verwijs ik ze regelmatig naar mediq.nl/glucosesensor omdat ik weet dat de informatie daar onafhankelijk en objectief is. Bovendien heeft de site een handige keuzehulp en vinden patiënten er informatie die is afgestemd op de fase waarin ze zich bevinden met sensortherapie: voorbereiden, starten of gebruiken.’

 

Tekst Irene Seignette

Petra Bouhuijzen

Petra Bouhuijzen

Diabetesverpleegkundige in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein

Er zijn voor een ander is het mooiste dat er is

Toch kun je soms niet de aandacht geven die iemand verdient, door bijvoorbeeld tijdgebrek. Of door iemands schaamte of angst. Daarom zoeken we samen naar kansen en oplossingen om klanten zich minder patiënt te laten voelen. En meer mens.