Medicatieverstrekking bij De Wijngaerd: nóg veiliger werken

verpleegster en medicijnkar
29 november
Medicatieveiligheid is een belangrijk onderwerp bij zorginstellingen. Hoe stem je de opslag en verstrekking van medicijnen optimaal op de zorgbehoefte af en voorkom je misgrijpen en onzorgvuldigheden? ‘In onze zeven verpleeghuiswoningen hebben we hiervoor passende ruimten ingericht. Ook hebben we zeven nieuwe medicatiekarren aangeschaft. Mediq heeft ons goed geadviseerd en slimme oplossingen voor het transporteren en verdelen van medicatie geleverd. Efficiënt en geheel in lijn met de nieuwste regelgeving.’

Verbeterslag in medicatieveiligheidsbeleid

Als beleidsmedewerker van zorgcentrum De Wijngaerd is Caroline Heestermans dagelijks bezig met kwaliteit en veiligheid in de ouderenzorg. De Wijngaerd helpt mensen in Made en de omliggende regio om aangenaam ouder te worden met ondersteuning waar de behoefte ligt. Thuis, met wijkverpleging, hulp bij het huishouden, dagbesteding en verpleeghuiszorg. ‘Onze organisatie en de teams zijn altijd alert op mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren’, vertelt Caroline. ‘Jaarlijks voeren we verschillende kwaliteitsaudits uit. Naar aanleiding hiervan hebben we besloten om in 2021 een grote verbeterslag in het medicatieveiligheidsbeleid voor onze verpleeghuizen door te voeren.’

In één keer goed

‘We doen dingen bij voorkeur in één keer goed. Bij besluiten die belangrijk zijn voor de uitvoering van de zorg kijken de betrokken zorgmedewerkers graag mee. Mediq is één van onze vaste leveranciers voor medische producten en investeringsgoederen en een waardevol aanspreekpunt bij vragen hierover. Ook nu werd ik snel op weg geholpen toen ik rayonmanager Leroy Kosters vroeg of hij ons kon informeren over geschikte medicatiekarren. Zo kwamen we op het spoor van de medicarts van Belintra. Doordat we een medicijnkar uit hun assortiment in bruikleen kregen, konden alle teams ermee kennismaken en een gefundeerde mening vormen. Daarna hebben we in goed overleg vier grote en drie kleinere Belintra-medicarts aangeschaft.’

Patiëntveiligheid

De Medicart is een modulair samengestelde medicijnwagen met veel mogelijkheden in opbouw en toepassingen. ‘Ze voldoen aan al onze wensen, zowel voor de patiëntveiligheid als wat betreft ergonomie en hygiënische vereisten’, aldus Caroline. ‘Ze zijn handzaam, wendbaar en worden slim vergrendeld. Hierdoor blijft de medicatie buiten bereik van patiënten, bezoekers en onbevoegden. Ook bieden de karren opties voor mobiele toegang tot het elektronisch patiëntendossier en bijwerken van patiëntengegevens. Mogelijk gaan we hier in de toekomst gebruik van maken. Zo voorkomen we naast veiligheidsrisico’s ook onnodige kosten bij toekomstige investeringen.’

Overzicht en controle

‘We zijn erg tevreden over deze oplossing’, concludeert Caroline. ‘Dit past in ons streven om onze medewerkers zo veel mogelijk fysiek te ontlasten en ontwikkelingen te benutten waardoor we slimmer en effectiever kunnen werken. De nieuwe medicatiewagens zijn veilig afgesloten en gemakkelijk toegankelijk voor de bevoegde medewerkers. De Inspectie voor de Gezondheidszorg verwacht dat altijd een tweede controle plaatsvindt als een zorgverlener medicatie aan een patiënt toedient. Met de moderne medicarts van Belintra is het veel eenvoudiger om het hiervoor benodigde overzicht te houden.’