Behandelingen diabetes type 2

Oudere vrouw sport in het park

Welke behandelingen zijn er voor diabetes type 2?

Bij diabetes type 2 wordt het lichaam ongevoelig voor eigen insuline. Diverse factoren spelen hierbij een rol, zoals leeftijd, erfelijke aanleg en bewegingspatroon. Het is dus belangrijk om te zorgen dat de bloedglucosespiegel op peil blijft. Dit kan door middel van tabletten, insuline spuiten, zelfcontrole of andere behandelingen zoals GLP-1.

Wanneer moet je diabetes type 2 behandelen met tabletten?

Diabetes type 2 kenmerkt zich doordat het lichaam ongevoelig wordt voor de eigen insuline. In het ontstaan van deze ongevoeligheid spelen verschillende factoren een rol. Leeftijd, erfelijke aanleg en leefstijlfactoren zoals overgewicht of het bewegingspatroon zijn van invloed. Een gezond leefpatroon draagt bij goede bloedglucoseregulatie en kan behandeling met medicijnen vertragen. Wanneer de bloedglucoseregulatie niet goed is, moet er gestart worden met medicatie om de bloedglucose te verlagen.

Insulinebehandeling bij diabetes type 2

Bij diabetes type 2 reageert het lichaam niet goed op de insuline. Het wordt minder gevoelig, waardoor insuline steeds minder goed werkt. Als ondanks de behandeling met tabletten de bloedglucosespiegel te hoog blijft, is het nodig om, soms naast de bestaande tabletten, insuline te gaan spuiten om de bloedglucosespiegel te laten dalen. Dit betekent dat de ‘normale’ insulinebehoefte van uw lichaam door insuline-injecties moet worden ondersteund.

Wat houdt zelfcontrole in binnen de diabetesbehandeling?

Zelfcontrole is heel belangrijk in de diabetesbehandeling, maar alleen het meten van bloedglucosewaarden leidt niet tot een betere diabetesregulatie. Het handelen dat erop volgt wel. Dit betekent dat zelfcontrole alleen nut heeft wanneer er ook iets met de resultaten gedaan wordt, bijvoorbeeld door de insulinedosering aan te passen of het voedings- of bewegingspatroon aan te passen.

Verpleegkundige helpt oudere patient in verzorgingstehuis

Andere behandelmogelijkheden bij diabetes type 2

Overgewicht komt vaak voor bij mensen met diabetes type 2. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat chirurgische ingrepen die als doel gewichtsvermindering hebben een langdurige verbetering van de bloedglucoseregulatie tot gevolg kunnen hebben. Daarnaast bestaat er GLP-1. GLP-1 staat voor Glucagon-Like Peptide-1. Bij veel mensen met diabetes type 2 werkt het GLP-1 niet goed, er wordt te weinig van het hormoon aangemaakt om de alvleesklier voldoende te stimuleren. Dit kan worden aangevuld door middel van een injectie.