MVO-verslag 2021

Mediq mvo-verslag 2021
10 maart
Ook over 2021 heeft Mediq een mvo-verslag uitgebracht. Hierin beschrijven we de voortgang in het afgelopen jaar en onze prioriteiten voor 2022. Dit jaarlijkse rapport (sinds 2020) laat zien waar Mediq staat in haar ambitieuze doelen om ‘zorgsystemen te versterken’ en ‘de eigen regie en het welzijn van patiënten te vergroten’.

Vijf strategische pijlers

In 2021 zijn we begonnen met het operationaliseren van onze MVO-strategie. Deze is gebaseerd op twee strategische pijlers: ‘versterking van het gezondheidssysteem’ en ‘empowerment van de patiënt en welzijn’. Hiermee dragen we bij aan SDG 3 van de Verenigde Naties ‘Een goede gezondheid en welzijn voor mensen van alle leeftijden’. Hier kan Mediq de grootste positieve impact maken. Verder hebben we voortgebouwd op onze operationele pijlers ‘duurzame toeleveringsketen’, ‘milieuprestaties’ en ‘medewerkersbetrokkenheid en welzijn’.

Verhalen delen

'In 2021 zijn er meerdere MVO-KPI's gedefinieerd', zegt Mediq CFO Paul Hitchin. 'Deze vormen de basis voor het monitoren van onze milieuprestaties, en het rapporteren over de realisatie van onze doelen. Ook hebben we mooie en sterke verhalen uit onze hele organisatie verzameld die we delen in dit MVO-verslag.'

U kunt het volledige rapport over 2021 hier lezen of downloaden.