De kracht van ontmoetingen

met je hart vrijwilliger en oudere
31 januari 2022
Mediq-medewerkers Lilian Lindhout en Niek Prins nemen in hun eigen woongemeente het voortouw om eenzaamheid bij ouderen terug te dringen door waardevolle terugkerende ontmoetingen te organiseren. Dit doen zij niet alleen: beiden stellen een team mensen samen voor de Stichting Met je hart. Een prachtig initiatief!

Eenzaamheid bij ouderen 

Door het verdwijnen van de bejaardentehuizen blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Dit betekent ook dat zij steeds meer op zichzelf zijn aangewezen, zeker wanneer hun partner wegvalt. Verminderde mobiliteit speelt ook vaak een rol. Het draagt verder bij aan een isolement, en dat kan leiden tot eenzaamheid. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om in de eigen omgeving waardevolle contacten te hebben. Om samen ervaringen op persoonlijk vlak te delen. Maar hoe bouw je die contacten nog op?

Samen een wijntje drinken

Lilian kwam voor het eerst met Stichting Met je hart in aanraking via haar moeder. Zij is geboren in 1935 en kon niet meer zelfstandig naar kennissen, familie en vrienden toe. “Het is niet ideaal om hiervoor telkens een beroep op je kinderen te moeten doen”, weet Lilian uit ervaring. “Vrijwilligers van de stichting pikten haar thuis op om gezellig uit eten te gaan. Tijdens die etentjes kwam mijn moeder in contact met een hele leuke dame die een paar straten verderop bleek te wonen. Zij zat in eenzelfde situatie en die twee zijn dikke vriendinnen geworden. Ze zochten elkaar ook tussentijds op en dronken dan gezellig samen een wijntje. Dit is precies wat de stichting beoogt.

Persoonlijke motivatie

Ook Nieks vrijwilligerswerk is gedreven vanuit een persoonlijk verhaal. “Toen ik jonger was, en mijn oma overleed, had dat grote consequenties voor mijn opa. Zij was de gangmaker van de familie. Zonder haar liep het aantal bezoekjes sterk terug, omdat het er minder gezellig was. Voor kinderen en kleinkinderen werd het meer en meer een verplichting. Mijn opa kwijnde langzaam weg, zijn eenzaamheid werd steeds groter. Zo’n lot wil je iedereen besparen.”

Een nobele zaak

“In 2021 overleed mijn moeder” vervolgt hij. “Dan vraag je je af of het dezelfde kant opgaat. Mijn vader bleek gelukkig wel in staat om zijn leven weer op te pakken, mede dankzij een groot sociaal netwerk. Als je dat niet hebt of met andere belemmeringen zit, kan Stichting Met je hart een groot verschil maken. Als je daarmee die verschrikkelijke eenzaamheid onder ouderen kunt wegnemen, is dat een nobele zaak. Daar word je toch blij van?”

Gestage groei

In haar ruim tienjarig bestaan heeft Stichting Met je hart een stabiele organisatie neergezet, met heldere afspraken, goede contacten en allerhande materiaal ter ondersteuning van de activiteiten. Uitbreiding vindt plaats door het werk van de stichting in nieuwe regio’s te ontvouwen. Vrijwilligers pakken dit op door ‘Met je hart’ ook in hun eigen woonplaats actief te maken. Lilian en Niek hebben hier serieus over nagedacht. Beiden hebben gevulde agenda’s, zowel voor Mediq als privé. Toch hakten zij onafhankelijk van elkaar de knoop door. Inclusief Doetinchem en Woerden is de stichting nu in meer dan 40 regio’s actief. 

Kernteams

Hiertoe worden twee lokale kernteams samengesteld, aangevuld met vrijwilligers om de ouderen thuis op te halen, naar een horecagelegenheid te vervoeren en na een avondje uit weer veilig thuis te brengen. In Woerden gaat Lilian dit avontuur onder meer aan met twee enthousiaste Mediq-collega’s: Jaimy Voogd en Vicky Rijlart-Lassche. Twee vrijwilligers begeleiden een groep van zes ouderen, waarin zoveel mogelijk dezelfde gezichten terugkomen. Het kernteam legt het eerste contact met hen, staat in contact met de zorg en maakt afspraken met restaurants voor een lunch of diner. 

Meer Mens

Vergoeding van de maaltijden is deels afkomstig van reguliere klanten van de horecagelegenheid, hen wordt gevraagd om vrijwillig een donatie te doen. Verder wordt de stichting ondersteund door bedrijven. Zo is Mediq een financiële samenwerking met de stichting aangegaan, wat perfect aansluit op haar merkbelofte om patiënten ‘Meer Mens’ te helpen zijn. Maar de organisatie ligt geheel in handen van de vrijwilligers in het land, zoals Lilian, Niek, Jaimy en Vicky. En dit specifieke geval worden zij hierin van harte gesteund door hun trotse werkgever.

Aandacht

Lilian: “We vormen toch een organisatie met een warm hart. In augustus heb ik vanuit mijn functie webinars georganiseerd voor collega’s, bijvoorbeeld over hoe je als verpleegkundige eenzaamheid kunt herkennen tijdens een huisbezoek bij cliënten. En in september 2021 hebben we tijdens de week van de eenzaamheid iedere medewerker een speciaal ontworpen set kaarten gestuurd. Met de suggestie om zo’n kaartje te sturen aan iemand die wel wat warmte kan gebruiken. Dergelijke aandacht ligt volledig in lijn met de doelstellingen van Stichting Met je hart.”

Lokale samenwerking

In haar vrije tijd werken Lilian en haar team vrijwilligers aan een overzicht van andere partijen in Woerden die de stichting op het spoor kan brengen van kwetsbare ouderen met gevoelens van eenzaamheid. “Dan kun je denken aan huisartsen, kerkgenootschappen en thuiszorgorganisaties”, geeft zij als voorbeeld.

Animo

Het team van ‘Met je hart Doetinchem’ volgt grotendeels hetzelfde stappenplan. Niek: “De komende tijd worden volop contacten gelegd en afspraken gemaakt. We zoeken bijvoorbeeld ook een ambassadeur; hopelijk de burgemeester als het bekende gezicht in de regio. Hiermee creëren we gelijk een koppeling met lokale instanties, aangevuld met de nodige krantenartikelen en radio-interviews. Er is animo genoeg, maar je moet de eenzame ouderen wel kunnen vinden”, stipt hij aan.

Overzienbare tijdsinvestering 

Zij krijgen regelmatig vragen van collega’s die ook overwegen om zich voor de stichting in te zetten. Lilian: “De tijdsinvestering valt best mee. Als vrijwilliger ga je één keer per maand uit eten, waarbij je de mensen ophaalt en weer thuisbrengt. Zo kun je in tweeëneenhalf uur per maand al een groot verschil maken. Je kunt je aansluiten bij een bestaande groep of een nieuwe starten als er in jouw woonplaats nog niets is. Mijn ervaring leert: ook dát is een tijdsinvestering die valt te overzien.”

Contact of inspiratie

Niek staat hier volledig achter. “Er is een mooie samenwerking, maar er mag in het land nog veel meer gebeuren”, vindt hij. “Misschien denk je wel: waar moet ik beginnen? Dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wij willen iedereen graag inspireren, zowel collega’s als mensen buiten de organisatie.”