Veiligheidsmelding Philips slaapapneu- en beademingsapparatuur

Klantenservice medewerker van Mediq staat u graag te woord en geeft u antwoord op uw vragen
15 oktober
Philips heeft een veiligheidsmelding verzonden met betrekking tot slaapapneu- en beademingsapparaten vanwege gezondheidsrisico's. We houden u graag op de hoogte van de meest recente informatie. Hebt u vragen over de veiligheidsmelding van Philips? Wellicht vindt u hier de antwoorden.
Laatste update: 15 oktober 2021  

 

Extra onderzoek RIVM

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in juli 2021 samen met de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) een algemene aanbeveling gedaan om de apparaten te blijven gebruiken: “Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou voor alle gebruikers grote risico’s met zich kunnen meebrengen. De behandelaars en de inspectie maken de afweging dat het een verantwoorde keuze is om de apparaten te blijven gebruiken.”

Het RIVM heeft intussen extra onderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek geven geen reden om de eerdere aanbeveling aan te passen. Deze aanbeveling blijft dus overeind: “Blijf het apparaat gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd is.”

Omruil- en reparatieprogramma van start

Philips is eind september gestart met dit programma. Wij hebben een eerste, kleine hoeveelheid CPAP-apparaten ontvangen van Philips. De omruiling voor de eerste groep gebruikers gaat daarmee op kleine schaal van start. Zij zijn hier inmiddels over geïnformeerd. 

De komende 12 maanden worden alle slaapapneu-apparaten gerepareerd of vervangen. Voor de levering van de vervangende apparaten en het foam zijn wij afhankelijk van Philips. Wij weten niet in welk tempo Philips de vervangende apparaten en het foam kan leveren. We kunnen u dus nog niet vertellen wanneer uw apparaat aan de beurt is. We nemen persoonlijk contact met u op wanneer uw apparaat aan de beurt is. U hoeft dus zelf geen contact met ons op te nemen. Zodra we meer weten, hoort u van ons.

 

Wat is de veiligheidsmelding?

Philips heeft een veiligheidsmelding verzonden met betrekking tot slaapapneu- en beademingsapparaten vanwege gezondheidsrisico's. De betrokken slaapapneu-apparaten zijn van o.a. de eerste generatie Dreamstations. Er is een kleine kans dat het geluidsisolerende schuim erin kan afbrokkelen en kleine deeltjes via de slang en masker ingeademd worden. Het probleem is door Philips zelf opgemerkt na test van het apparaat. Lees het nieuwsbericht van Philips. We weten hoe belangrijk de behandeling voor u is. Dat u nu bezorgdheid en ongemak ervaart, betreuren we enorm. 

Wanneer ontstaat dit veiligheidsrisico?

Het veiligheidsrisico kan worden verhoogd wanneer het apparaat schoongemaakt wordt met ozon. Daarnaast kan het ontstaan wanneer het apparaat in een hete of hoge luchtvochtige omgeving staat. Situaties die in Nederland in principe niet voorkomen. Mediq maakt alleen gebruik van goedgekeurde schoonmaakmethodes en gebruikt geen ozon.

Om welke apparaten gaat het precies?

Het gaat om verschillende slaapapneu- en beademingsapparaten van Philips. Bekijk het complete overzicht.

Ik gebruik één van de betrokken PAP-apparaten. Wat moet ik doen?

Philips verzoekt u contact op te nemen met uw arts voordat u uw voorgeschreven therapie verandert. Bepaal samen met uw arts of het voordeel van het voortzetten van therapie met uw apparaat zwaarder weegt dan de risico’s die Philips benoemt. Raadpleeg de website van uw ziekenhuis/behandelcentrum voor het advies van uw arts.  

Ik gebruik een betrokken thuisbeademingsapparaat. Wat moet ik nu doen?

Philips adviseert u om contact op te nemen met uw behandelend arts en voor die tijd niet te stoppen met het gebruik van het apparaat.

Met welk advies komt de vereniging van artsen?

In reactie op de waarschuwing van Philips hebben de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland een advies uitgebracht dat we graag met u delen: “We achten het niet gewenst om op dit moment in algemene zin patiënten te adviseren te stoppen met het gebruik van de genoemde apparaten tot er meer informatie is.” Lees hier het volledige advies.

Met welk advies komt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de informatie ontvangen op basis waarvan Philips de veiligheidsmelding heeft uitgestuurd. Als antwoord hierop hebben zij een reactie gegeven en een advies op gesteld. 

  • Er zijn geen meldingen van gezondheidseffecten binnen Europa gedaan.
  • Er zijn geen acute risico’s op gezondheidsschade vastgesteld.
  • Er wordt nader onderzoek ingesteld om eventuele schadelijke langetermijneffecten vast te stellen. 
  • De uitkomsten van dit onderzoek en informatie van Philips over de termijn van reparatie/vervanging worden in de komende maanden verwacht.  
  • Uit alle op dit moment beschikbare gegevens tezamen blijkt geen veiligheidsrisico dat significant opweegt tegen de medische risico’s die aan de orde zouden zijn bij het stoppen van het gebruik van deze apparatuur. De algemene aanbeveling is daarom zowel voor wat betreft de beademingstoestellen, als voor de apneu-slaapondersteuningsapparatuur, de therapie voort te zetten.

Lees hier het volledige advies.

Welke oplossing komt er voor deze PAP-apparaten? Worden de producten vervangen?

Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt. Er komt een plan om alle apparaten op termijn te repareren of vervangen. In Nederland werken wij samen met Philips, andere CPAP-leveranciers, ziekenhuizen en artsen aan een actieplan om dit uit te voeren. Als dit is uitgewerkt, informeren we u hierover en starten we zo snel mogelijk met de reparatie of het vervangen van de betrokken apparaten. 

Kan ik mijn apparaat nu al omwisselen?

We begrijpen dat het eerste advies en de berichten in de media voor veel onzekerheid hebben gezorgd en dat u uw apparaat zou willen omwisselen. We gaan alle apparaten in Nederland repareren of vervangen. Voordat het actieplan klaar is, kunnen we geen apparaten omwisselen. We informeren u hoe dit proces gaat lopen en wat de planning wordt. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen, zoals het registreren van uw apparaat op de website van Philips. In Nederland doet uw leverancier dit voor u. 

Mag ik zelf het schuim uit het apparaat halen?

U mag niets veranderen of repareren aan het apparaat. De apparatuur mag alleen opengeschroefd worden door een gecertificeerde technische medewerker van Mediq.   

Wat vindt de ApneuVereniging hiervan?

Op de website van de ApneuVereniging kunt u de reactie van de vereniging lezen over de terugroepactie van Philips.

Wanneer informeren wij u verder?

Ga naar de website van uw ziekenhuis of behandelcentrum voor het advies van uw arts. Het kan zijn dat het even duurt voordat deze websites zijn bijgewerkt met de laatste informatie. Helaas hebben wij en uw arts nog geen antwoord op alle vragen. Houd daarom onze website in de gaten voor de meest recente informatie over deze waarschuwingsmelding van Philips. We informeren u daarnaast via e-mails of brieven zodra we nieuwe informatie hebben. 

Ik heb nog geen mail van Mediq ontvangen. Hoe kan dit?

Hier kunnen verschillende redenen voor zijn:

  • De mail zit in uw spambox
  • Uw mailprogramma heeft onze mail tegengehouden
  • U hebt geen e-mailadres aan ons doorgegeven en ontvangt daarom geen post van ons.

Hieronder kunt u de verzonden e-mails teruglezen:

Read our message with an update on the safety notification from Philips in English here

Berichtgevingen in de media

We hebben onlangs veel vragen gehad naar aanleiding van berichten in de media. Ook wij houden deze berichten goed in de gaten. We zijn in nauw contact met Philips en de andere marktpartijen. Zodra er belangrijk nieuws te vermelden is informeren wij u.

Bent u een zorgprofessional?

U kunt deze informatie ook terugvinden op ons nieuwe voorschrijfsysteem of Extranet. Hier houden we we u op de hoogte van de meest recente informatie die voor u van belang is.

Actueel