Veiligheidsmelding Philips slaapapneu- en beademingsapparatuur

Klantenservice medewerker van Mediq staat u graag te woord en geeft u antwoord op uw vragen
30 juli
Philips heeft een veiligheidsmelding verzonden met betrekking tot slaapapneu- en beademingsapparaten vanwege gezondheidsrisico's. We houden u graag op de hoogte van de meest recente informatie. Hebt u vragen over de veiligheidsmelding van Philips? Wellicht vindt u hier de antwoorden.

Laatste update: 30  juli 2021

Philips onderzoekt op dit moment of de getroffen apparaten gerepareerd kunnen worden. Ondertussen werken wij met Philips, andere CPAP-leveranciers en artsen/ziekenhuizen aan een actieplan om alle apparaten te repareren of te vervangen. Dit gaat in nauwe samenwerking met uw behandelend arts plaatsvinden. Aangezien er op de Nederlandse markt in totaal zo’n 85.000 getroffen apparaten zijn, zal het totale proces naar verwachting langere tijd in beslag gaan nemen. Wij hebben alle apparaten die door ons zijn uitgeleverd bij Philips geregistreerd. Hiervoor hoeft u dus zelf geen actie te ondernemen.

Wat is de veiligheidsmelding?

Philips heeft een veiligheidsmelding verzonden met betrekking tot slaapapneu- en beademingsapparaten vanwege gezondheidsrisico's. De betrokken slaapapneu-apparaten zijn van o.a. de eerste generatie Dreamstations. Er is een kleine kans dat het geluidsisolerende schuim erin kan afbrokkelen en kleine deeltjes via de slang en masker ingeademd worden. Het probleem is door Philips zelf opgemerkt na test van het apparaat. Lees het nieuwsbericht van Philips. We weten hoe belangrijk de behandeling voor u is. Dat u nu bezorgdheid en ongemak ervaart, betreuren we enorm. 

Wanneer ontstaat dit veiligheidsrisico?

Het veiligheidsrisico kan worden verhoogd wanneer het apparaat schoongemaakt wordt met ozon. Daarnaast kan het ontstaan wanneer het apparaat in een hete of hoge luchtvochtige omgeving staat. Situaties die in Nederland in principe niet voorkomen. Mediq maakt alleen gebruik van goedgekeurde schoonmaakmethodes en gebruikt geen ozon.

Om welke apparaten gaat het precies?

Het gaat om verschillende slaapapneu- en beademingsapparaten van Philips. Bekijk het complete overzicht.

Ik gebruik één van de betrokken PAP-apparaten. Wat moet ik doen?

Philips verzoekt u contact op te nemen met uw arts voordat u uw voorgeschreven therapie verandert. Bepaal samen met uw arts of het voordeel van het voortzetten van therapie met uw apparaat zwaarder weegt dan de risico’s die Philips benoemt. Raadpleeg de website van uw ziekenhuis/behandelcentrum voor het advies van uw arts.  

Ik gebruik een betrokken thuisbeademingsapparaat. Wat moet ik nu doen?

Philips adviseert u om contact op te nemen met uw behandelend arts en voor die tijd niet te stoppen met het gebruik van het apparaat.

Met welk advies komt de vereniging van artsen?

In reactie op de waarschuwing van Philips hebben de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland een advies uitgebracht dat we graag met u delen: “We achten het niet gewenst om op dit moment in algemene zin patiënten te adviseren te stoppen met het gebruik van de genoemde apparaten tot er meer informatie is.” Lees hier het volledige advies.

Met welk advies komt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de informatie ontvangen op basis waarvan Philips de veiligheidsmelding heeft uitgestuurd. Als antwoord hierop hebben zij een reactie gegeven en een advies op gesteld. 

  • Er zijn geen meldingen van gezondheidseffecten binnen Europa gedaan.
  • Er zijn geen acute risico’s op gezondheidsschade vastgesteld.
  • Er wordt nader onderzoek ingesteld om eventuele schadelijke langetermijneffecten vast te stellen. 
  • De uitkomsten van dit onderzoek en informatie van Philips over de termijn van reparatie/vervanging worden in de komende maanden verwacht.  
  • Uit alle op dit moment beschikbare gegevens tezamen blijkt geen veiligheidsrisico dat significant opweegt tegen de medische risico’s die aan de orde zouden zijn bij het stoppen van het gebruik van deze apparatuur. De algemene aanbeveling is daarom zowel voor wat betreft de beademingstoestellen, als voor de apneu-slaapondersteuningsapparatuur, de therapie voort te zetten.

Lees hier het volledige advies.

Welke oplossing komt er voor deze PAP-apparaten? Worden de producten vervangen?

Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt. Er komt een plan om alle apparaten op termijn te repareren of vervangen. In Nederland werken wij samen met Philips, andere CPAP-leveranciers, ziekenhuizen en artsen aan een actieplan om dit uit te voeren. Als dit is uitgewerkt, informeren we u hierover en starten we zo snel mogelijk met de reparatie of het vervangen van de betrokken apparaten. 

Kan ik mijn apparaat nu al omwisselen?

We begrijpen dat het eerste advies en de berichten in de media voor veel onzekerheid hebben gezorgd en dat u uw apparaat zou willen omwisselen. We gaan alle apparaten in Nederland repareren of vervangen. Voordat het actieplan klaar is, kunnen we geen apparaten omwisselen. We informeren u hoe dit proces gaat lopen en wat de planning wordt. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen, zoals het registreren van uw apparaat op de website van Philips. In Nederland doet uw leverancier dit voor u. 

Mag ik zelf het schuim uit het apparaat halen?

U mag niets veranderen of repareren aan het apparaat. De apparatuur mag alleen opengeschroefd worden door een gecertificeerde technische medewerker van Mediq.   

Wat vindt de ApneuVereniging hiervan?

Op de website van de ApneuVereniging kunt u de reactie van de vereniging lezen over de terugroepactie van Philips.

Wanneer informeren wij u verder?

Ga naar de website van uw ziekenhuis of behandelcentrum voor het advies van uw arts. Het kan zijn dat het even duurt voordat deze websites zijn bijgewerkt met de laatste informatie. Helaas hebben wij en uw arts nog geen antwoord op alle vragen. Houd daarom onze website in de gaten voor de meest recente informatie over deze waarschuwingsmelding van Philips. We informeren u daarnaast via e-mails of brieven zodra we nieuwe informatie hebben. 

Ik heb nog geen mail van Mediq ontvangen. Hoe kan dit?

Hier kunnen verschillende redenen voor zijn:

  • De mail zit in uw spambox
  • Uw mailprogramma heeft onze mail tegengehouden
  • U hebt geen e-mailadres aan ons doorgegeven en ontvangt daarom geen post van ons.

Hieronder kunt u de verzonden e-mails teruglezen:

Read our message with an update on the safety notification from Philips in English here

Bent u een zorgprofessional?

U kunt deze informatie ook terugvinden op ons nieuwe voorschrijfsysteem of Extranet. Hier houden we we u op de hoogte van de meest recente informatie die voor u van belang is.

Actueel