Ondersteuning slaapapneutherapie voor Linde Homecare

Slaapapneutherapie vader met meisje
21 juli 2021
Linde Homecare Benelux BV gaat in Nederland stoppen met haar bedrijfsactiviteit voor de ondersteuning van slaapapneutherapie in de thuissituatie en vraagt de betreffende patiënten om toestemming voor het overdragen van hun OSA-zorg naar Mediq. Dit wordt zorgvuldig voorbereid zodat patiënten er geen last van ondervinden. ‘Met hun instemming helpen we deze patiënten graag om de best mogelijke slaapkwaliteit te behalen’, zegt marketing & e-business directeur Marcia Luijendijk van Mediq. Meer informatie over de overdracht is te vinden op mediq.nl/lindehomecare.

Belangrijk specialisme

‘Slaapzorg is een belangrijk specialisme voor Mediq waarvoor we contracten hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland. We hebben een groot team gespecialiseerde zorgcoaches en klantenservicemedewerkers. Dit gaan we verder versterken met een aantal zorgcoaches en klantcontactmedewerkers die deze activiteit nu bij Linde verzorgen’, aldus Marcia Luijendijk.   

Behoud apparatuur en servicekwaliteit

Het streven is om de dienstverlening voort te zetten onder verantwoordelijkheid van Mediq. De patiënten behouden dezelfde apparatuur en servicekwaliteit. Samen zorgen Linde Homecare en Mediq dat de overdracht zo soepel mogelijk verloopt. Dit is ook zo afgestemd met alle zorgverzekeraars. Linde stuurt de patiënten een brief met een toelichting en een verzoek om de toestemmingsververklaring in te vullen. Dit gaat stapsgewijs om voldoende aandacht aan de patiënten en hun eventuele vragen te kunnen geven. Desgewenst kan de patiënt ook zelf een nieuwe leverancier voor deze therapie zoeken. Vanzelfsprekend blijft Linde de dienstverlening verzorgen tot aan het moment dat de overdracht aan Mediq kan plaatsvinden.

Intensieve begeleiding bij luchtwegzorg

Mediq staat bekend om haar intensieve begeleiding bij luchtwegzorg. ‘We hebben nu ruim 20 OSA-zorgcoaches die patiënten ondersteunen bij deze behandeling’, aldus Marcia Luijendijk. ‘Zij sluiten apparatuur aan, verzorgen uitleg bij het opstarten en coachen mensen zodat zij therapietrouw zijn en blijven. Omdat een luisterend oor heel belangrijk kan zijn, hebben we naast de uitleg ook telefonisch contact met onze patiënten om te bespreken hoe het met ze gaat. Verder hebben we onze jarenlange kennis vertaald in een e-learning. Hierin kunnen patiënten alles over de therapie nazoeken en krijgen zij heldere instructies voor het gebruik en schoonmaken van de apparatuur.’ 

Veiligheidsmelding van Philips

Er is een speciale pagina beschikbaar met informatie over de laatste stand van zaken rond de CPAP-apparaten van Philips die door hun veiligheidsmelding getroffen worden. Momenteel onderzoekt Philips of deze apparaten gerepareerd kunnen worden. Ook werken Philips, Linde Homecare, Mediq, andere CPAP-leveranciers en ziekenhuizen aan een actieplan om deze apparaten te repareren of te vervangen. Dit vindt in nauwe samenwerking met de behandelend arts plaats. Tot die tijd kunnen geen apparaten omgewisseld worden. Aangezien er op de Nederlandse markt zo’n 85.000 getroffen apparaten zijn, neemt dit proces naar verwachting langere tijd in beslag. Linde Homecare en Mediq informeren hun patiënten hoe dit proces gaat lopen en wat de planning wordt. Patiënten hoeven hiervoor geen actie te nemen zoals apparaat-registratie op de Philips-website. In Nederland doen de leveranciers dit.