Dialysehub Ametisthorst biedt nierpatiënten comfort en rust

Patiënt wordt gedialyseerd en begeleid door een verpleegkundige van Thuisziekenhuis Nederland in een dialysehub in Ametisthorst
25 mei 2021
Bewoners van het woonzorgcentrum Ametisthorst in Den Haag kunnen voortaan in hun directe omgeving terecht voor hemodialysebehandelingen. Hiervoor hebben de Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg), Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en Thuisziekenhuis Nederland een dialysehub opgezet. Hier kunnen twee mensen tegelijk dialyseren, onder regie van hun eigen nefroloog.
Dit kunnen ook mensen van buiten de Ametisthorst zijn. Thuis of dichtbij huis dialyseren is voor veel mensen prettig omdat dit hen reis- en wachttijd en energie bespaart. Thuisziekenhuis Nederland beheert de ruimte en zorgt dat er altijd een ervaren dialyseverpleegkundige aanwezig is.

Positieve ervaringen

‘De eerste ervaringen zijn zeer positief’, zegt Irene Jongejan, locatiemanager van Ametisthorst. ‘Voorheen reisden de betreffende bewoners drie keer per week naar het ziekenhuis voor hun dialysebehandeling. Nu lopen ze zelf naar de dialyseruimte. De enige investering van HWW zorg is de ruimte en daar staat veel gemak en comfort voor onze cliënten tegenover. Dit past in ons streven om iedereen te helpen om te leven op de manier die het beste bij hem of haar past. Gezien de reacties en de belangstelling van cliënten is de kans groot dat wij deze service in de toekomst gaan opschalen.’

Fysiek minder belastend

In Nederland zijn er ongeveer 6.200 mensen met nierfalen afhankelijk van hemo- en peritoneaaldialyse. ‘Dialyseren kost mensen veel tijd, meestal drie keer per week vier uur. Daar komt de reistijd, voorbereidingstijd en hersteltijd bij. Dit is fysiek zwaar, zeker voor de ouderen en patiënten met meerdere aandoeningen’, legt zorgmanager Sylvia Zwager van Haaglanden Medisch Centrum uit. ‘HMC wil patiënten uit de Haagse regio dichtbij huis de beste zorg leveren. Door deze samenwerking ontsluiten we een extra mogelijkheid naast centrum- en thuisdialyse. Dit is minder belastend voor de patiënt, en helpt ons om zo effectief mogelijk met beschikbare verpleegkundigen en middelen om te gaan.’

Zorg thuis of dichtbij huis

‘Samen met medisch specialisten en andere partners spannen wij ons in om medisch-specialistische zorg thuis of dichtbij huis te organiseren’, zegt Peter de Lange, bestuurder van Thuisziekenhuis Nederland. ‘In samenwerking met ziekenhuizen bieden wij bijvoorbeeld dialysepatiënten de mogelijkheid om in hun vertrouwde omgeving te dialyseren. In de nieuwe dialysehub wordt met dezelfde protocollen en procedures gewerkt als in het ziekenhuis en de nefroloog blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling. Dit scheelt mensen veel tijd, onzekerheid en energie, wat hun kwaliteit van leven verhoogt.’

Haagse Wijk- en Woonzorg 

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een wijkgerichte zorgorganisatie. HWW zorg biedt op 11 locaties in Den Haag woonzorgcentra waar mensen zelfstandig wonen in een veilige omgeving en verpleeghuizen waar mensen tijdelijke en langdurige verpleging of zorg krijgen. Een aantal van deze locaties is tevens thuis- en uitvalsbasis voor een deel van de wijkzorgteams. Daarnaast beschikken veel wijkzorgteams over hun eigen locatie.

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is hét topklinische stadsziekenhuis voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod. HMC streeft er elke dag naar om patiënten en hun naasten in HMC zorg met liefde en lef te geven. Naast een poliklinische locatie in Wassenaar biedt HMC klinische en poliklinische zorg op drie ziekenhuislocaties: HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde. De speerpunten waar patiënten HMC niet alleen vanuit de Haagse regio maar vanuit het hele land voor opzoeken zijn het HMC Traumacentrum en HMC Neurocentrum. Daarnaast biedt HMC bijzondere en hoogwaardige vormen van zorg voor mensen met kanker. 

Thuisziekenhuis Nederland

Thuisziekenhuis Nederland maakt het mogelijk dat ziekenhuisbehandelingen thuis gegeven kunnen worden, onder regie van de behandelend specialist. Als partner voor ziekenhuizen en zorginstellingen verzorgt Thuisziekenhuis Nederland onder andere hemodialyse en slaapdiagnostiek thuis. Thuisziekenhuis Nederland is een onderdeel van Mediq.