Extra ondersteuning met beeldzorg

Vrouw gebruikt tablet op de bank
29 april 2020
Veel mensen met een kwetsbare gezondheid maken zich zorgen als zij niet of beperkt in het ziekenhuis terechtkunnen. Daarom biedt Mediq nu ook beeldzorg. Met Mediq Beeldzorg kunnen zorgprofessionals consulten op afstand verzorgen. Tevens kunnen patiënten bij vragen over materialen, problemen of complicaties hulp inroepen van een zorgcoach of gespecialiseerde verpleegkundige van Mediq. 

Logische aanvulling op zorgoplossingen

“Het coronavirus leidt tot een stuwmeer aan uitgestelde zorg en veel druk op zorgprofessionals”, zegt Mediq-directeur Arjen Linders. “Beeldzorg kan voor veel mensen uitkomst bieden. Mediq faciliteert dit en zet gespecialiseerde verpleegkundigen en zorgcoaches in om vragen van patiënten te beantwoorden en het werk van zorgprofessionals te vergemakkelijken. Vaak kan een hulpvraag meteen opgelost of onder de aandacht van de behandelaar gebracht worden. Zo wordt voorkomen dat mensen doorlopen met problemen of klachten en dat onnodige complicaties ontstaan. Dit is een logische aanvulling op onze zorgoplossingen en e-health toepassingen zoals incontinentievraagbaak Pien, Voedingstherapie Plus, DiaCare voor mensen met diabetes en StomaLife.”

Meer mogelijkheden en betere resultaten

Met Mediq Beeldzorg wordt eenvoudig en veilig een beeldverbinding gemaakt met patiënten. Zo wordt extra ondersteuning geboden in de veilige, vertrouwde thuisomgeving. De patiënt kan gehoord én gezien worden, zonder dat een fysieke ontmoeting nodig is. Ook artsen en verpleegkundigen kunnen de beeldbelfunctionaliteit van Mediq gebruiken voor consulten en controles. Zo hebben zij meer mogelijkheden om hun patiënten te helpen en worden samen betere resultaten bereikt.

De belangrijkste voordelen van beeldzorg:

  • Meekijken met de patiënt. De zorgverlener kan de patiënt zien en de urgentie van een zorgvraag goed inschatten.
  • Kwalitatieve en doelmatige zorg. Extra mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te bevorderen door persoonlijk contact en monitoring van de situatie van de patiënt.
  • Minder belasting en infectierisico. Mensen hoeven niet naar de praktijk, huisartsenpost of het ziekenhuis te komen. Dit betekent minder reizen en minder coronabesmettingsgevaar.
  • Eenvoudig en veilig. Het contact komt tot stand via een tablet, computer of mobiel en een beveiligde verbinding.
  • Altijd onder regie van de zorgprofessional. Bij contactmomenten met een gespecialiseerd verpleegkundige van Mediq krijgt de zorgprofessional binnen 24 uur terugkoppeling per mail.