Goede zorg geef je samen

Samen werken aan goede en passende zorg

Zorgprofessionals behandelen en verzorgen mensen, zorgverzekeraars voeren het beleid uit van de minister van volksgezondheid en vergoeden de zorg. Mediq ondersteunt, bemiddelt en levert medische hulpmiddelen direct bij de patiënt thuis. Ter ondersteuning van onze producten en diensten hebben we een landelijk specialistisch verpleegkundig team dat dagelijks klaarstaat om patiënten te begeleiden naar meer zelfredzaamheid. Thuis, in de vertrouwde omgeving van de patiënt.  

Ons zorgteam helpt uw patiënten

Ons zorgteam is gespecialiseerd in het toedienen van medicatie in combinatie met het gebruik van medische technologie op het gebied van infusen en injecties. Daarnaast helpt het zorgteam patiënten met advies en het geven van instructies voor diverse hulpmiddelen. Als het kan gebruikt ons zorgteam hiervoor innovatieve oplossingen zoals het geven van instructies via beeldbellen. Al onze verpleegkundigen zijn gekwalificeerd en gespecialiseerd binnen infuus-, medicatie, stoma-, wond- en continentiezorg en hebben vele jaren praktijkervaring. 

Onze verpleegkundigen zijn:

  • BIG-geregistreerd, bevoegd en bekwaam.
  • expert op gebied van advies, instructie en geven van trainingen op maat.
  • expert op gebied van infuus en medicatie.
  • expert op gebied van stoma-, wond- en incontinentiezorg.
  • zoveel mogelijk een vast gezicht, omdat ze werken in vaste teams.
  • handelen volgens landelijke Vilans-protocollen.

Wat voor hulp bieden we u en uw patiënt?

We vinden het erg belangrijk dat de patiënt zich prettig voelt bij het materiaal dat wordt gebruikt. Daarom zoeken we bij vragen of problemen samen met uw patiënt naar de beste oplossing. Waar mogelijk doen we dit natuurlijk in overleg met u als zorgprofessional. Soms is een telefonische instructie voor optimaal gebruik van het materiaal voldoende. In andere gevallen bespreekt onze verpleegkundige met uw patiënt of alternatief materiaal beter is. Het kan ook zijn dat onze verpleegkundige de patiënt adviseert om contact op te nemen met u, de behandelaar. In elke situatie bekijken we wat de beste oplossing is. Als we er telefonisch niet uitkomen, is het ook mogelijk om een afspraak voor een huisbezoek aan uw patiënt te maken. 

Ons zorgteam kan thuis een darmspoelinstructie geven

In overleg met u als zorgprofessional kan een van onze verpleegkundigen een bezoek brengen bij uw patiënt thuis. De gespecialiseerde verpleegkundige legt dan in de vertrouwde omgeving alles uit over het gebruik van het darmspoelsysteem en hoe uw patiënt de dikke darm kan spoelen. Zo vergroten we samen de zelfredzaamheid van uw patiënt.