Hoogtepunten ISPAD

Arm in gips

Meer botbreuken bij mensen met diabetes type 1 en type 2

Waarom lopen mensen met diabetes type 1 en type 2 een verhoogd risico op botbreuken? Hoe komt het dat obese kinderen een versnelde groeispurt doormaken en wat zijn de do’s and don’ts van zorg op afstand? Diabetesverpleegkundige van Diatime Irene Wolst volgde afgelopen oktober de ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes). Wat viel haar op? Enkele hoogtepunten van de ISPAD.

Meer botbreuken

Zowel mensen met diabetes type 1 en type 2 hebben een verhoogde kans op botbreuken. 
Bot is een composiet. Het ontleend zijn stevigheid aan de balans tussen mineralen en collageen. Door glycation end products (GED) oftewel versuikeringseindproducten, raakt deze balans verstoord en verliest het bot zijn stevigheid. GED is een verzamelnaam voor eiwitten die onherstelbaar beschadigd zijn doordat suikergroepen zich hebben verankerd aan de eiwitten. Hoe langer de diabetesduur, des te hoger de kans op botbreuken. 
Belangrijk is om vanaf de diagnose een goede bloedglucoseregulatie na te streven. Daarnaast werd tijdens de ISPAD het advies gegeven om vanaf de diagnose te starten met vitamine D-suppletie.

Versnelde groeispurt bij obese kinderen

Het jonge bot heeft meer collageen en groeischijven. Bij het ouder worden van het kind vindt er meer mineralisatie plaats in de botten en worden de groeischijven kleiner. Bij het obese kind gaat dit proces sneller. Er is een versnelling in het ‘ouder worden’ (maturatie) van het bot. Dit kan leiden tot een vroege groeispurt en een vervroegde puberteit. Dit gaat gepaard met een versnelde groei in de lengte. De groei stopt echter eerder en de groeicurve buigt hierdoor vroeger af dan bij een kind met een gemiddeld gewicht. De prevalentie van toegenomen botmaturatie bij obese kinderen is tussen 21 en 46 %. Botmaturatie kan gepaard gaan met dysplasie van de botten.

Dubbele diabetes

Overgewicht kan insulineresistentie veroorzaken. Daardoor neemt de vraag naar insulinesecretie in de bètacellen toe. Dit kan bij obese kinderen eerder een auto-immuunreactie uitlokken met diabetes type 1 als gevolg. Bij jonge obese patiënten die diabetes type 2 hebben, zie je ook sneller insuline-afhankelijkheid ontstaan, vergelijkbaar met diabetes type 1. Andersom kan bij kinderen met diabetes type 1 en obesitas insulineongevoeligheid ontstaan. Eigenlijk heb je dan een ‘dubbele diabetes’. Verder onderzoek is nodig om te achterhalen op welke manier obesitas bijdraagt aan pathogenese van diabetes type 1. 

Meer diabetescomplicaties

Tijdens de ISPAD werd het meerdere keren benoemd: hoe jonger de diagnose van diabetes type 2, hoe slechter de uitkomst van diabetescomplicaties. Het aantal jaar diabetes type 2 op jonge leeftijd geeft meer complicaties, dan hetzelfde aantal jaar diabetes type 2 op volwassen leeftijd.
 
Zorgprofessionals voert beeldzorgconsult via computer

Zorg op afstand; do’s and don’ts

Zorg op afstand en beeldbellen zijn door Covid-19 in een stroomversnelling geraakt. Is het nu een hype of is het een blijvertje? Mits op de goede manier ingezet, levert zorg op afstand veel mogelijkheden. Tijdens de ISPAD was er aandacht voor de do’s and don’ts rondom zorg op afstand.