Diabetes in de anderhalvelijnszorg

Verpleegkundige controleert diabetes bij mannelijke patiënt
Een gesprek met Internist Jeroen Nijhuis 

Wat wordt de rol van diabetesverpleegkundigen in de anderhalvelijnszorg?

Internist Jeroen Nijhuis is pionier op het gebied van de anderhalvelijnszorg. Wij vroegen hem hoe hij de rol van diabetesverpleegkundigen ziet in deze nieuwe vorm van zorg, tussen de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis in.

‘Ruim tien jaar terug werkte ik tijdens mijn internistenopleiding als AIOS in een huisartsenpraktijk. Ik zag dat patiënten het prettig vonden dat ze niet direct naar het ziekenhuis hoefden als een huisarts nader onderzoek nodig achtte. Dit inspireerde me om als specialist in de eerste lijn te gaan werken.’ Nijhuis richtte ProxiCure op en inmiddels draait hij in 35 huisartsenpraktijken in Zuid-Limburg spreekuren, gemiddeld een dagdeel per twee weken, per praktijk. Daarnaast is hij verbonden aan PlusPunt in Heerlen, een medisch centrum waar huisartsen en medisch specialisten nauw samenwerken.

Zestig procent minder verwijzingen

Huisartsenpraktijken huren Nijhuis als het ware in, voor consulten en behandeladviezen. Nijhuis: ‘Op deze manier behouden huisartsen de regie en wordt hun poortwachtersfunctie versterkt. Door de nauwe samenwerking tussen specialisten en huisartsen, vindt er ook veel kennisoverdracht plaats tussen de eerste en tweede lijn. Onder de streep scheelt het zestig procent aan verwijzingen naar de tweede lijn als de huisartsenpraktijk bij vragen een beroep kan doen op anderhalvelijnszorg.’

Bijscholen in cardiovasculaire aandoeningen

‘Ik zie een rol weggelegd voor diabetesverpleegkundigen in de anderhalvelijnszorg, net als voor physician assistants en verpleegkundig specialisten. Voor diabetesverpleegkundigen is het mijns inziens wel belangrijk dat zij zich bijscholen op het gebied van cardiovasculaire aandoeningen en medicatie. Veel mensen met diabetes type 2 kampen immers ook met hoge bloeddruk, verhoogde cholesterolwaarden en/of nierfalen.’

FGM-data interpreteren

Wat zouden taken kunnen zijn van diabetesverpleegkundigen in de anderhalvelijnszorg? Nijhuis: ‘Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen nu al casuïstiek voorleggen aan diabetesverpleegkundigen. Ook ontstaat er door de komst van sensortechnologie (FGM) vraag naar de juiste interpretatie van de gegevens. Hier kan de diabetesverpleegkundige een ondersteunende rol in spelen.’

De jaarcontroles en medicatie-aanpassingen

De behandeling van diabetes type 2 past volgens Nijhuis in de eerste lijn. ‘Huisartsenpraktijken zijn beter toegerust op het leveren van de complexe psychosociale zorg die deze aandoening met zich meebrengt. De diabetesverpleegkundige kan naast de praktijkondersteuner de jaarcontroles, medicatieaanpassingen en meer complexe insuline- en pomptherapie begeleiden.’

Jeroen Nijhuis, internist

Jeroen Nijhuis

Algemeen internist en eigenaar ProxiCure

Er zijn voor een ander is het mooiste dat er is

Toch kun je soms niet de aandacht geven die iemand verdient, door bijvoorbeeld tijdgebrek. Of door iemands schaamte of angst. Daarom zoeken we samen naar kansen en oplossingen om klanten zich minder patiënt te laten voelen. En meer mens.