Bent u een data-analist of coach?

Diabetespatiënt ligt op bank en maakt gebruik van de DiaCare-app
Een gesprek met Thomas Urgert, Technisch Geneeskundige

‘Minder diabetescomplicaties op de lange termijn’

Het analyseren van de diabetesdata afkomstig uit glucosesensoren neemt bij veel diabetesverpleegkundigen flink wat tijd in beslag. Blijft dit zo in de toekomst of zal dit veranderen door nieuwe ontwikkelingen? We vroegen het aan Thomas Urgert, technisch geneeskundige bij Ziekenhuisgroep Twente. 

Een technisch geneeskundige probeert de kwaliteit van zorg te verbeteren vanuit een technische invalshoek. Urgert: ‘Als technisch geneeskundige zorg ik ervoor dat de technologische kennis van het diabetesteam op peil is. Wat hebben zorgprofessionals en patiënten nodig om het optimale te halen uit alle technologische ontwikkelingen? De primaire doelen hierbij zijn de kwaliteit van leven van mensen met diabetes verbeteren en het risico op langetermijncomplicaties verminderen.’ 

Thuismonitoring neemt toe

Urgert schetst drie ontwikkelingen die momenteel gaande zijn in de diabeteszorg. ‘Op de eerste plaats de insulinepompen en glucosesensoren die steeds meer gaan samenwerken. Op de tweede plaats de cloud waarin de diabetesdata uit de glucosesensoren worden verzameld. Tot slot de toenemende zorg op afstand. Patiënten en zorgverleners gaan niet alleen meer (video)bellen, maar ook de thuismonitoring neemt toe. Nu al kunnen diabetesprofessionals de glucosewaarden van veel patiënten op afstand volgen, maar dit zal in de toekomst verder geautomatiseerd worden. Daarnaast kunnen bij comorbiditeit bijvoorbeeld ook de bloeddruk en de activiteiten van iemand op afstand worden gemonitord.’ 

Eén platform

‘De grootste uitdaging is momenteel het samenbrengen van al deze gezondheidsdata op één platform’, meent Urgert. ‘Nu nog heeft vrijwel iedere insulinepomp en/of glucosesensor een eigen platform. Dit is een van de redenen waarom het analyseren van diabetesdata op dit moment zo tijdrovend is. Bovendien zou het samenbrengen van deze data veel waardevolle informatie opleveren voor onderzoek. Er zijn wereldwijd verschillende partijen bezig met de ontwikkeling van een manier om de data op een eenduidige en gestructureerde manier te verzamelen en te verwerken.’ 

Virtuele diabeteskliniek

Urgert verwacht dat er in de toekomst een virtuele diabeteskliniek zal ontstaan, naast de polikliniek. ‘Mensen met diabetes type 1 gebruiken dan systemen waarbij hun insulinepomp op basis van zelflerende algoritmes wordt aangestuurd. Diabetesverpleegkundigen kunnen de diabetesdata van hun patiënten op afstand volgen en krijgen vanuit de cloud waarschuwingen en behandeladviezen indien de regulatie van iemand uit de pas dreigt te lopen. Met behulp van deze decision support kunnen ze gepersonaliseerde zorg bieden op het moment dat de patiënt dit nodig heeft.’ 

Minder diabetescomplicaties

'Deze ontwikkeling biedt veel perspectief. Door het koppelen van pompen en sensoren waardoor de afgifte van insuline automatisch gereguleerd kan worden, hoeven mensen met diabetes steeds minder na te denken. Bovendien zijn deze door algoritmes aangestuurde systemen beter in staat de alvleesklier ‘na te bootsen’ dan mensen dat zelf kunnen. Dit resulteert in een betere instelling en hopelijk minder diabetescomplicaties op de lange termijn. Voor diabetesverpleegkundigen betekent dit dat ze mensen veel gerichter kunnen behandelen en dat er meer ruimte ontstaat om ze te coachen op de vlakken die ze nodig hebben.’ 

De individuele patiënt

Volgens Urgert is het belangrijk om bij deze ontwikkelingen de individuele patiënt niet uit het oog te verliezen. ‘Sommige patiënten zijn heel vaardig met al deze nieuwe technologische ontwikkelingen, anderen hebben er juist veel moeite mee en hebben extra begeleiding nodig. Daarnaast blijft het belangrijk dat zowel de patiënt als de behandelaar alert zijn. De techniek kan falen of er kunnen zich situaties voordoen waarin de CGM/pompcombinatie niet goed functioneert. Het blijft dus belangrijk dat mensen met diabetes de basis van deze ziekte begrijpen en weten hoe ze moeten handelen als de techniek ze in de steek laat.’
 
Thomas Urgert, Technisch geneeskundige bij Ziekenhuisgroep Twente

Thomas Urgert

Technisch geneeskundige bij Ziekenhuisgroep Twente

Er zijn voor een ander is het mooiste dat er is

Toch kun je soms niet de aandacht geven die iemand verdient, door bijvoorbeeld tijdgebrek. Of door iemands schaamte of angst. Daarom zoeken we samen naar kansen en oplossingen om klanten zich minder patiënt te laten voelen. En meer mens.