Zo hoog mogelijke TiR

Likes op instagram
Een gesprek met Susanne Pathuis

100% Time in Range; 1000 likes op Instagram

Op sociale media lijkt het soms wel een sport voor mensen met diabetes om een zo hoog mogelijke Time in Range te halen. Hoe kun je dit als diabetesprofessional duiden? We vroegen het aan verpleegkundig specialist in opleiding Susanne Pathuis. 

‘Vooropgesteld wil ik aangeven dat ik het goed vind dat mensen met diabetes ervaringen uitwisselen op sociale media. Ook verwelkom ik het dat mensen het uiterste uit hun sensortherapie willen halen. Toch wil ik hier ook enkele kanttekeningen bij plaatsen. Een Time in Range boven de 90% is niet voor iedereen weggelegd en zou ook niet altijd het streven moeten zijn’, meent Pathuis. ‘Bovendien zijn er te veel variabelen, waardoor je de ene TiR niet zomaar kunt vergelijken met de andere.’

Internationale afspraken over TiR*

‘Mensen zijn erg geneigd om hun TiR met elkaar te vergelijken’, zegt Pathuis. ‘Maar dan moet je ook kritisch kijken naar wat je met elkaar vergelijkt. Internationaal is de afspraak gemaakt dat een TiR van 70% het streven zou moeten zijn en dat je daarbij glucosewaarden hanteert tussen de 3.9 en 10 mmol/l. Individueel kan afgeweken worden van deze streefwaarde, bijvoorbeeld bij kwetsbare of oudere diabetespatiënten. Maar als iemand zijn streefwaarden instelt tussen de 3.9 en 12 mmol/l, krijg je uiteraard een andere uitkomst. ‘Bij zwangere vrouwen met diabetes liggen de waarden anders. Dan is het streven een TiR van 85% met glucosewaarden tussen de 3.5 en 7.8 mmol/l.’

Iedereen gebruikt een andere therapie

‘Laatst sprak ik een jonge vrouw op het spreekuur. Ze gebruikt een intensief insulineschema in combinatie met de FreeStyle Libre. Haar TiR was 72%. Volgens de internationale afspraken is dit een prima percentage, maar zij was niet tevreden. Op sociale media zag ze mensen die regelmatig boven de 90% zaten.

‘Ik heb haar uitgelegd dat een TiR van 72% in combinatie met haar therapie en leefstijl misschien wel het hoogst haalbare is op dit moment. De therapie die je gebruikt, is medebepalend voor hoeveel procent je in range kunt zitten. Een intensief insulineschema in combinatie met een FreeStyle Libre is heel wat anders dan een hybrid closed loop-systeem. Met deze laatste therapievorm zie ik hele mooie resultaten met regelmatig een TiR boven de 80 %, maar helaas is deze therapie momenteel maar voor een beperkte groep mensen met diabetes beschikbaar.’

4% tijd below range

Volgens de internationale afspraken is het streven om niet meer dan 4% van de tijd ‘below range’ te zitten. Pathuis: ‘Toch zie ik ook patiënten die meer dan 8% van de tijd lager dan 3.9 mmol/l zitten. Vaak is dit een gevolg van overcorrectie. Mensen willen het dan te goed doen. Ze zien dat ze te hoog zitten en corrigeren dit met kortwerkende insuline. Als ze dan te ongeduldig zijn en niet goed weten hoe lang de insuline werkt, corrigeren ze te vaak. De piekwerking van kortwerkende insuline is pas na twee uur. Een voorbeeld: iemand bolust extra voor een glucosewaarde van 12 mmol/l. Na een uur is de waarde gezakt naar 11 mmol/l. De persoon corrigeert nogmaals. Hierdoor gaat de insuline zich stapelen, met als gevolg dat de persoon door deze overcorrectie later een hypo krijgt. Nog een bijkomend nadeel is dat mensen hypo-unaware kunnen worden als ze te vaak below range zitten. Ik benadruk dan vaak dat een stabiele glucosecurve, zonder veel extreme schommelingen, zeker zo belangrijk is als een hele hoge TiR. Bovendien kan een stabiele glucosecurve bijdragen aan het verminderen van de kans op diabetescomplicaties.’ 

*New Recommendations

Tekst Irene Seignette, Foto Ronald Zijlstra

Susanne Pathuis

Susanne Pathuis

Verpleegkundig Specialist in opleiding bij het Universitair Medisch Centrum Groningen

Er zijn voor een ander is het mooiste dat er is

Toch kun je soms niet de aandacht geven die iemand verdient, door bijvoorbeeld tijdgebrek. Of door iemands schaamte of angst. Daarom zoeken we samen naar kansen en oplossingen om klanten zich minder patiënt te laten voelen. En meer mens.