Vergoeding van een insulinepomp

Wie krijgt een insulinepomp vergoed?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van een insulinepomp moet u in ieder geval aan een aantal vaste criteria voldoen:

 • U heeft type 1 diabetes
 • U heeft type 2 diabetes, zwangerschapsdiabetes of een andere vorm van diabetes en gebruikt hiervoor minimaal 3x daags insuline

Naast deze criteria is ook een medische motivatie van uw behandelteam belangrijk.

Opa speelt met kleinzoon op de grond

Medische motivatie voor insulinepomp 

Naast bovenstaande criteria moet uw diabetesbehandelteam een medische motivatie geven waarom een insulinepomp voor u de meest aangewezen therapie is. Uiteraard is deze motivatie ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie; bij een kind met type 1 diabetes is de motivatie anders dan bij een vrouw met een zwangerschapswens.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan de motivatie bestaan uit:

 • Het lukt u niet om grote schommelingen in uw glucosewaarden (meer dan 10 mmol/l) te voorkomen, ondanks dat u erg uw best doet om uw diabetes goed te reguleren (optimale zelfregulatie);
 • Het lukt u niet om een aanvaardbare HbA1c-waarde te bereiken ondanks dat u erg uw best doet om uw diabetes goed te reguleren (optimale zelfregulatie);
 • U heeft regelmatig last van hypoglykemieën terwijl uw gemiddelde instelling (HbA1c) goed is en u aan optimale zelfregulatie doet , of u kunt een goede gemiddelde instelling alleen bereiken bij minimaal 3 injecties per dag;
 • U heeft een zwangerschapswens of bent in verwachting en bereikt geen optimale gemiddelde instelling met maximaal twee insuline-injecties per dag, ondanks goede instructies, motivatie en begeleiding;
 • U heeft naast diabetes last van pijnlijke en progressieve neuropathie en een optimale zelfregulatie biedt onvoldoende verbetering;
 • U heeft naast diabetes een groeistoornis of een verlate puberteit en optimale zelfregulatie leidt niet tot voldoende verbetering.
Uw behandelaar kan de insulinepomp voor u aanvragen met deze medische motivatie.

Niet vergoede kosten

De insulinepomp wordt vergoed door de zorgverzekeraar indien u voor deze therapievorm in aanmerking komt. De kosten van vervanging van batterijen en oplaadapparatuur vallen echter niet onder de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. Mediq levert de benodigde batterijen, als service, kostenloos mee bij de levering van uw diabeteshulpmiddelen. Voor vergoeding van een glucosesensor en/of een hybrid closed loop-systeem, gelden aanvullende criteria.

Voldoende aandacht voor en kennis over uw diabetes

De vergoeding van een insulinepomp vereist dus een aantal harde criteria. Naast deze criteria kijkt uw behandelteam of u voldoet aan enkele voorwaarden. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u voldoende aandacht voor en kennis over uw diabetes heeft. Indien u niet goed met uw insulinepomp omgaat, kan dit namelijk snel tot een ontregeling van uw diabetes leiden en dit kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.
Daarom kijkt uw diabetesbehandelaar ook naar de volgende voorwaarden:  
 • U bent voldoende gemotiveerd om uw diabetes goed te reguleren
 • U heeft voldoende inzicht in uw diabetes 
 • U bent bekend met intensieve insulinetherapie met de insulinepen; dat wil zeggen dat u viermaal daags of vaker insuline spuit
 • U doet voldoende aan zelfcontrole 
 • In noodsituaties kunt u adequaat handelen 
 • Uw directe omgeving staat achter keuze voor de pomp
Een insulinepomp gebruikt u vier jaar 

Een insulinepomp kiest u voor vier jaar. Pas na deze gebruiksperiode komt u in aanmerking voor een nieuwe pomp. Alleen bij zwaarwegende medische redenen kan worden afgeweken van dit vergoedingstermijn. Een medisch adviseur van uw zorgverzekering beoordeelt of dit het geval is. Omdat u niet zomaar kunt wisselen van insulinepomp, is een goede oriëntatie dus erg belangrijk.