Is speltbrood gezonder dan volkorenbrood?

Is het een hype of is speltbrood echt gezonder dan andere broodsoorten? De meningen hierover verschillen. Omdat er zoveel aandacht is voor spelt, hebben we deze tarwesoort eens nader bekeken.

Spelt wordt gezien als een primitieve tarwesoort. Het is een graansoort die al heel lang geleden werd verbouwd, sinds 9000 v.Chr. Bij de biologische landbouw is er belangstelling voor de teelt van spelt omdat het weinig bemesting nodig heeft en zou beschermen tegen allerlei ziektes. Dat laatste is niet wetenschappelijk bewezen.
Is speltbrood gezonder dan volkoren

Duurzaam

Het verschil tussen speltbrood en volkorenbrood is niet groot volgens het Voedingscentrum: beide bevatten belangrijke voedingsstoffen en evenveel (langzame) koolhydraten. Dit is met name belangrijk voor mensen met diabetes. Wel heeft spelt andere teeleigenschappen en een dikker kaf (beschermlaag), waardoor er minder pesticiden en kunstmest nodig zijn dan bij broodtarwe, meldt het programma Kassa. Dit maakt de speltteelt duurzamer en het speltbrood duurder. Anderen voeren als pluspunt aan dat spelt (nog) minder populair is dan andere broodsoorten en daardoor voorlopig nog ontsnapt aan de aandacht van de veredelaars, in tegenstelling tot de moderne tarwesoorten.

Meer bouwstoffen per korrel

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar tarwerassen die voor landbouwers voordelig zijn. Want: hoe meer kilo's gewas per vierkante meter en per maand, hoe meer verdiensten voor de boer. Veredelaars zijn erin geslaagd tarwe te ontwikkelen die sneller groeit en méér en grotere korrels geeft. Die moderne graansoorten bevatten aanzienlijk minder voedingsstoffen dan de oudere en minder rendabele rassen, blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Met name de hoeveelheid eiwitten blijft in deze 'racetarwe' heel ver achter. Bij dat alles is de hoeveelheid calorieën onveranderd gebleven. Dus: we krijgen met modern tarwebrood minder bouwstoffen binnen per calorie dan pakweg vijftig jaar geleden. Dat geldt óók voor de volkoren variant. Zolang de veredelaars nog niet met spelt aan de slag gaan en het gebakken wordt door goede bakkers, bevat het naar alle waarschijnlijkheid meer goede voedingsstoffen en minder toevoegingen.