Relatie tussen diabetes type 1 en coeliakie

Wandelen door het graanveld

Enzym tTG en coeliakie

Wetenschappers Menno van Lummel en Bart Roep van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), hebben aangetoond dat het enzym tTG verantwoordelijk is voor het veranderen van pro-insuline. Pro-insuline wordt in de Eilandjes van Langerhans gemaakt om de bloedsuiker te reguleren. Door deze verandering, van het enzym tTG, kan een afweerreactie tegen deze eilandjes ontstaan die leidt tot diabetes type 1. Dit gebeurt vooral als er sprake is van ‘eilandjesstress’ (bijvoorbeeld door teveel vraag naar insuline, of bij virusinfectie of ontsteking), want dan wordt dit enzym actief. Het enzym tTG is bekend bij coeliakie. Het vormt gluten, in bijvoorbeeld brood, om tot een allergeen (een stof die een afweerreactie oproept) bij mensen met coeliakie. Nu is er door wetenschappelijk onderzoek verband aangetoond tussen diabetes type 1 en coeliakie (glutenallergie).

Belangrijke doorbraak

Dit onderzoek laat een nieuw mechanisme zien dat betrokken is bij het ontstaan van diabetes type 1. Begrip van onderliggende principes is essentieel om nieuwe therapieën te kunnen ontwerpen. Zonder te weten hoe het zit, kan je niet gericht werken aan het veranderen of voorkomen van ziekmakende immuunreacties. Dit nieuwe inzicht biedt aanknopingspunten om in te grijpen in het ziekteproces en kan dus van groot belang zijn voor T1D-patienten en hun behandelaren.

Extra geld voor onderzoek

JDRF heeft, mede naar aanleiding van deze nieuwe inzichten, een onderzoeksprogramma uitgezet om verder onderzoek op dit terrein te stimuleren en ook te financieren.