Preventie en de rol van Mediq in zorgsector

Marcia Luijendijk, Commercieel Directeur Nederland Mediq
Directorsblog met Algemeen directeur Marcia Luijendijk

Preventie is ook onze zorg 

De zorg staat onder druk. Huisartspraktijken kunnen de vraag naar zorg niet aan, wijkverpleegkundigen krijgen steeds complexere zorgvragen, zorginstellingen hebben het financieel zwaar en mantelzorgers worden overvraagd. Om de druk op de zorg niet nog verder op te laten lopen is het belangrijk dat we met zijn allen gezonder ouder worden en dat we blijven inzetten op preventie. Want zorg die je niet hoeft te geven, is de beste zorg die je kunt krijgen.   

In deze blog beschrijf ik, Marcia Luijendijk, Algemeen Directeur van Mediq Benelux, de rol die Mediq op het gebied van preventie speelt. Een thema dat al jaren centraal staat bij de overheid en in 2024 in onze organisatie extra aandacht krijgt.  

Een andere kijk op preventie in de zorg

Bij medische hulpmiddelen denk je misschien niet meteen aan  preventie. Maar de inzet van passende medische hulpmiddelen speelt juist een hele belangrijke rol. Want door de juiste hulpmiddelen in een vroeg stadium bij een ziekte of aandoening in te zetten, kan er veel (complexe) zorg voorkomen worden en houden mensen de regie over hun leven.  Een goed voorbeeld hiervan is het inzetten van het juiste medisch hulpmiddel bij mensen met diabetes. Hierdoor kunnen huidproblemen of complicaties, zoals nierfalen en diabetische voet, veelal voorkomen worden. Aandoeningen die flinke negatieve impact op de kwaliteit van leven kunnen hebben en zowel de zorg als de maatschappij veel geld kunnen kosten. In een eerdere blog pleitte ik er al voor dat hier vanuit de politiek en de zorgverzekeraars beter naar gekeken moet worden en riepen wij samen met de Federatie van Medische Technologiebedrijven de politieke partijen op om hier in te investeren.

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Een ander essentieel onderdeel in het preventiebeleid, en wat wordt gestimuleerd door de overheid is, de gecombineerde leefstijlinterventie; een programma wat onder voorwaarde vergoed wordt vanuit de basisverzekering voor mensen met overgewicht, obesitas én een verhoogd risico op chronische ziekten zoals Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) of hart- en vaatziekten. Het doel is om een gezondere leefstijl te bereiken voor deze groep en ervoor te zorgen dat ze dit vasthouden.  

Sinds enkele jaren hebben wij het zorgprogramma Mediq Health Coach; een volledig digitale GLI. Leefstijlcoaches helpen deelnemers via een handige app om: 
  • Gewicht te verliezen
  • Beter te slapen
  • Mentaal beter in balans te komen.
Dit doen ze door voor de deelnemer een persoonlijk plan te ontwikkelen en de deelnemers actief te begeleiden hierin. Gemiddeld vallen deelnemers 6 kilo af in 6 maanden. Omdat dit een bewezen effectief traject is voor mensen met (zwaar) overgewicht en (pre)diabetes, geven we dit programma extra aandacht in 2024.

Kennis onmisbaar bij preventie

Een ander onderdeel wat essentieel is in het voorkomen of onder controle houden van een ziekte of aandoening, is het delen van de juiste kennis. Zo delen wij onder andere welke voeding diabetespatiënten kan helpen om de glucosewaarden minder te doen stijgen of waar je aan kan denken als je op reis gaat met medische hulpmiddelen.

Dit is niet alleen fijner en zorgt voor een gezonder leven voor de patiënt, maar het kan ook de druk verlagen bij de zorgprofessional. Door het goed informeren van patiënten en het delen van kennis met zorgprofessionals kunnen we de werkdruk verlagen. Zo bieden wij ook geaccrediteerde scholingen voor iedereen die in de zorg werkt. Door van elkaar te leren, kunnen we de beste zorg bieden aan patiënten.

Longaanvallen voorspellen en voorkomen bij COPD-patiënten

Als leverancier van medische hulpmiddelen en slimme zorgoplossingen zetten we in op medische technologie als het gaat om preventie. We werken samen met MonitAir. Een zelflerende (CE-gecertificeerde) app voor COPD-patiënten. Gebaseerd op een AI-model dat longaanvallen voorspelt en advies geeft om een longaanval te voorkomen. In Nederland hebben naar schatting 600.000 mensen de chronische longziekte COPD. Bij een longaanval worden COPD-klachten erger. De impact van een longaanval bij een COPD-patiënt op de ziektelast en ziekteprogressie is enorm. Het voorkomen en tijdig behandelen van longaanvallen is dan ook een belangrijk vraagstuk in de zorg. De samenwerking met MonitAir stelt ons in staat om:

  • De levenskwaliteit van COPD-patiënten te verhogen en minder druk te leggen op de mantelzorger
  • De COPD-patiënt meer regie te geven
  • Dure (spoedeisende) ziekenhuiszorg te voorkomen
  • Een huisartsenpraktijk te ontlasten

Meer informatie over het COPD-zorgpad met MonitAir is hier te vinden.

Preventie vraagt van ons allemaal een bepaalde inzet. Of je nu in de zorg werkzaam bent of daarbuiten. Laten we samen bouwen aan een gezonde toekomst voor zowel onszelf als de toekomstige generatie.

Zorgzame groet,

Marcia Luijendijk